Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2023

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2023.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR


VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVU PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

NA PROJEKTY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ČESKO-POLSKÉ FÓRUM“

PRO ROK 2023.

 

Cílem dotačního titulu Česko-polské fórum (ČPF) je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2023.

Vítány jsou žádosti oprávněných subjektů z celé České republiky, tj. nikoli pouze z oblastí či regionů sousedících s Polskem. Žadatelé by měli věnovat náležitou pozornost zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu konečných uživatelů a vhodně je propagovat moderními komunikačními prostředky vč. sociálních sítí.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000,- Kč. Maximální výše dotace poskytovatele na jeden projekt činí 299 999 Kč.

Tematické oblasti a příklady vhodných aktivit:


Česko, Polsko, Evropa a svět

-           společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí
-           setkání českých a polských expertů a expertek, nezabývajících se primárně česko-polskými vztahy, k aktuálním tématům (energetika, bezpečnost, životní prostředí…)

Přátelství a porozumění

-           společné projekty organizací zaměřujících se na mládež
-           společné projekty a výměnné programy středních i dalších druhů škol (kromě 1. stupně základních škol) posilující vzájemné vztahy, poznání a spolupráci mladých lidí z Česka a Polska
-           společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
-           česko-polské vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference

 

Spolupráce bez hranic

-           společné projekty a akce v oblasti kultury, historie, občanské společnosti, ochrany životního prostředí, médií, ekonomiky apod. posilující dobré vztahy a vazby mezi Čechy a Poláky
-           společné projekty obcí a krajů na podporu česko-polských vztahů

Žádost o dotaci spolu s přílohami zasílejte pouze prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS na adrese www.mzv.grantys.cz.

 

Návrhy lze podávat do 31. 10. 2022 do 23.59 hod.

 

Kontakt:

MZV ČR
Odbor států střední Evropy
Telefon: 224 182 263 (sekretariát), 224 183 127 (koordinátor výzvy)
E-mail: cesko-polske_forum@mzv.cz, ose@mzv.cz

Kompletní výzvu vč. příloh nutných k podání žádosti o dotaci naleznete v příloze. Přiloženy jsou rovněž upřesňující pokyny k vyplnění formulářů žádosti.

Další informace k Česko-polskému fóru lze nalézt na stránce MZV ČR www.mzv.cz/cesko-polske_forum .

přílohy

Příloha č. II - Tabulka výstupů a finančního rámce... 57 kB doc (Word dokument) 5.10.2022

Příloha č. III - Struktura rozpočtu 47 kB xls (Excel tabulka) 5.10.2022

Příloha č. IV - Souhlas se zpracováním osobních údajů 49 kB doc (Word dokument) 5.10.2022

Příloha č. V - Formulář potvrzení polského partnera 50 kB doc (Word dokument) 5.10.2022

Příloha č. VI - Formulář čestné prohlášení 50 kB doc (Word dokument) 5.10.2022

Příloha č. VII - Uznatelné a neuznatelné výdaje 88 kB doc (Word dokument) 5.10.2022

Upřesňující pokyny 15 kB docx (Dokument) 5.10.2022

Dotační výzva ČPF 2023 129 kB doc (Word dokument) 5.10.2022

.