Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černín
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nástroj PROPEA zprostředkovává služby zahraničních expertů českým firmám již v deseti teritoriích

 

České proexportně orientované firmy mají často zkušenost s jednorázovými obchodními operacemi v zahraničí, ale od uvažování o prohloubení jejich aktivit a posílení jejich trvalé přítomnosti v teritoriu je odrazuje nedostatek zkušeností nebo absence spolehlivého partnera v místě. Zastupitelské úřady ČR proto ve spolupráci s místními partnery realizují projekty PROPEA (projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí; Czech Business Support), které s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR pomáhají firmám překonávat překážky a snižovat rizika spojená se vstupem na často náročné zahraniční trhy. V letošním roce projekty PROPEA fungují již v deseti teritoriích.

Partnerští poskytovatelé služeb v zahraničí mohou české firmy provést složitým procesem etablování se na zahraničním trhu od vypracování business plánu pro vstup na trh, zajištění potřebných certifikací a uvedení produktů na trh až po založení pobočky nebo spuštění výroby v místě. Těchto a dalších služeb mohou čeští podnikatelé využít v Japonsku, Mongolsku, Maroku, Číně, Indii, Mexiku, Peru, Bosně a Hercegovině, Spojeném království a ve Vietnamu.

„PROPEA je užitečným nástrojem, jak posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Potenciál projektů PROPEA narůstá v současné době, kdy se řada firem dostala do složité situace kvůli mimořádným opatřením, která byla přijata v důsledku pandemie COVID-19. V rámci PROPEA dokážeme pomoci se zajištěním kontinuity obchodních styků, řešením logistických problémů a dohledem nad aktivitami firem v místě“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Jednou z prvních zemí, kde byl projekt PROPEA již v roce 2019 spuštěn, je Mongolsko. Fungování projektu přibližuje ekonomická diplomatka zastupitelského úřadu ČR v Ulánbátaru, Iva Šustáková: „Pro svůj podnikatelský záměr v Mongolsku už v letošním roce obdržely konkrétní podporu dvě české firmy. První služby, o které podnikatelé projevili zájem, se týkaly průzkumu trhu, vytvoření odběratelských sítí a marketingových strategií v segmentech veterinárních léčiv, zemědělské techniky a potravinářství“.

Projekty PROPEA fungují na základě spolupráce zastupitelského úřadu a ověřeného místního partnera, který českým firmám poskytuje kvalitní a specializované služby za zvýhodněných podmínek. Z rozpočtu projektu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby a zbylých 30 % představuje spoluúčast firem.

Podrobnější informace o projektech PROPEA v jednotlivých zemích mají ekonomičtí diplomaté příslušných zastupitelských úřadů (příloha s kontakty (PDF, 264 KB)). Přikládáme rovněž kompletní výčet služeb (PDF, 242 KB), které mohou české firmy v rámci projektů využívat. Cena těchto služeb se v jednotlivých zemích liší.

 

.