Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác - jaro 2020
Foto: MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV ustavilo Task Force pro klima a bezpečnost

 

V zájmu efektivního zapojení ČR do procesů  vytváření a přijímání koherentních politik řízení dopadů klimatické změny na mezinárodní, evropskou a národní bezpečnost na různých mezinárodních fórech a propojení přijímaných politik s bilaterálními aktivitami a prací našich zastupitelských úřadů, zejména v sousedství EU a v zemích Afriky, ustavilo MZV Task Force pro klima a bezpečnost.

Změny klimatu nejsou zdaleka jen otázkou environmentální, v mnoha oblastech světa mají ve zvyšující se míře také závažné bezpečnostní dopady. Již několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN, vyjadřující se ke konkrétním zemím či regionům Afriky, potvrdilo v uplynulých třech letech vazbu mezi klimatickou změnou a konfliktem. Stále naléhavěji tak vyvstává potřeba přijímání komplexních opatření na různých úrovních řízení k prevenci či zmírňování negativních dopadů klimatické změny na mezinárodní bezpečnost. Je přitom zapotřebí propojovat humanitární, rozvojové, bezpečnostní a klimatické politiky.

Uvědomění si významu této problematiky ČR demonstrovala na mezinárodním poli 11. května 2020 připojením se ke Skupině přátel OSN pro klima a bezpečnost usilující o posílení systému OSN ve vztahu ke klimatu a bezpečnosti.

.