Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

75. výročí OSN – Globální rozprava o úloze mezinárodní spolupráce
Foto: mzvcr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV k 75. výročí přijetí Charty OSN (26. 6. 1945)

 

Dne 26. června si připomínáme 75. výročí přijetí Charty OSN. Charta, kterou na ustavující konferenci 26. června 1945 v San Franciscu podepsalo 50 zemí včetně tehdejšího Československa, vzešla z negociací poznamenaných destrukcí a hrůzami právě skončené druhé  světové války a selháním multilaterální diplomacie. Charta se stala nejen ustavující smlouvou Organizace spojených národů (OSN), ale také položila základy mezinárodního práva.

Charta je někdy považovaná za „světovou ústavu“ a jako taková má zvláštní postavení v mezinárodním právu díky článku 103, který činí Chartu vyšší normou nad ostatními mezinárodními dohodami. Plnění Charty ze strany všech členských států je předpokladem pro fungující mezinárodní řád založený na pravidlech.

Česká republika jako nástupnický stát Československa je hrdá na to, že je jedním ze zakládajících členských států OSN, a to tím spíše, že Československo bylo jednou z prvních obětí nacismu na jeho cestě k druhé světové válce. Dnešní OSN je jistě jiná instituce než ta vizionářská, mladá organizace před 75 lety. Musela se přizpůsobit dějinnému vývoji, rozrůstajícímu se počtu členských států na dnešních 193 zemí i novým výzvám, které před mezinárodním společenstvím během 75 let vyvstaly. Co ovšem zůstává, je nezpochybnitelný odkaz Charty a hodnoty, které ukotvuje v mezinárodním řádu: mírové řešení sporů, respektování územní celistvosti a politické nezávislosti členských států, stejně jako úcta k lidským právům a základním svobodám.

Přestože je dnešní svět stále více vzájemně propojený, multilaterální spolupráce a celý hodnotový pilíř Charty se paradoxně nachází v ohrožení. Česká republika ale stále považuje multilateralismus za nejefektivnější způsob, jak čelit aktuálním globálním výzvám, jako jsou změny klimatu, virové pandemie, kybernetická bezpečnost, terorismus nebo prevence extrémní chudoby. Česká republika se dlouhodobě angažuje v rámci EU i na půdě OSN za posílení multilaterální spolupráce. V souvislosti se současnou pandemií Covid-19 Česká republika podpořila výzvu generálního tajemníka OSN ke globálnímu příměří a k respektování zásad mezinárodního práva. Pandemie by měla být příležitostí k posílení multilaterální spolupráce, k důslednější implementaci Agendy 2030 a k obnově zasažených zemí a společností v souladu s principy udržitelného rozvoje pro všechny.

Dne 26. 6. 2020 se v OSN uskutečnila virtuální ceremonie u příležitosti 75. výročí přijetí Charty OSN. ČR při této příležitosti zaslala videozdravici přednesenou náměstkem ministra M. Povejšilem:

.