Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Česko-polské fórum
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2021

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2021.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a na základě Memoranda o porozumění podepsaného 14. listopadu 2008 ministry zahraničních věcí České republiky a Polské republiky, jehož platnost byla prodloužena Memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky ze dne 21. května 2010

VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVU PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

NA PROJEKTY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ČESKO-POLSKÉ FÓRUM“

PRO ROK 2021.

Cílem dotačního titulu Česko-polské fórum (ČPF) je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2021.

Vítány jsou žádosti oprávněných subjektů z celé České republiky, tj. nikoli pouze z oblastí či regionů sousedících s Polskem. Žadatelé by měli vzít v potaz, že zhoršené podmínky pro realizaci některých projektů v důsledku pandemie Covid-19 mohou pokračovat i v roce 2021, a tuto skutečnost by měli v žádosti zohlednit. Náležitou pozornost by žadatelé měli věnovat zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu konečných uživatelů, včetně jejich vhodné propagace moderními komunikačními prostředky vč. sociálních sítí.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000,-Kč.

Návrhy lze podávat do pátku 18. 9. 2020 do 14.00 hodin.

 

Kontakt:

Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování MZV ČR

Telefon: 224 182 594 (sekretariát), 224 182 717 (koordinátor ČPF)

E-mail: ozap@mzv.cz, cesko-polske_forum@mzv.cz

V přílohách naleznete podmínky vyhlášení dotace a přílohy nutné k podání žádosti o dotaci. Přiloženy jsou rovněž upřesňující pokyny k vyplnění formulářů žádosti.

Další informace k Česko-polskému fóru lze nalézt na stránce MZV ČR www.mzv.cz/cesko-polske_forum.

přílohy

01_Dotační výzva ČPF 2021 374 kB pdf (Acrobat dokument) 4.8.2020

02_Návod k vyplnění žádosti 191 kB pdf (Acrobat dokument) 4.8.2020

Příloha č. I - Titulní list 50 kB doc (Word dokument) 4.8.2020

Příloha č. II - Osnova projektu 65 kB doc (Word dokument) 4.8.2020

Příloha č. III - Identifikační formulář projektu 67 kB doc (Word dokument) 4.8.2020

Příloha č. V - Tabulka výstupů a finančního rámce... 58 kB doc (Word dokument) 4.8.2020

Příloha č. VI - Struktura rozpočtu 48 kB xls (Excel tabulka) 4.8.2020

Příloha č. VII - Časový harmonogram aktivit projektu 75 kB doc (Word dokument) 4.8.2020

Příloha č. IX - Uznatelné a neuznatelné výdaje 87 kB doc (Word dokument) 4.8.2020

Příloha č. X - Popis projektu 58 kB doc (Word dokument) 4.8.2020

.