Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Justice
Foto: © Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Těžba v dole Turów musí skončit neodkladně, rozhodl Soudní dvůr EU

 

Soudní dvůr EU dne 21. května 2021 na návrh České republiky nařídil Polsku, aby bezodkladně pozastavilo těžbu hnědého uhlí v dole Turów až do vyhlášení rozsudku ve věci samé. ČR o toto předběžné opatření žádala v rámci žaloby proti Polsku podané v únoru tohoto roku s ohledem na hrozící negativní dopady těžby na přilehlé české území.

Soudní dvůr EU ve svém dnešním usnesení potvrdil relevanci námitek České republiky a dopadů těžby uhlí v polském dole Turów na české území, přičemž uznal, že pokračování těžby v dole Turów by mohlo způsobit vážnou a nenapravitelnou újmu na životním prostředí a lidském zdraví, zejména pokud jde o pokles hladiny podzemních vod a s tím spojené ohrožení dodávek pitné vody pro obyvatele českého pohraničí. Polsko nyní musí těžbu v dole bezodkladně zastavit.

Řízení o žalobě ve věci samé bude nadále pokračovat. Česká republika Polsku zejména vytýká, že prodloužilo povolení k těžbě hnědého uhlí v dole Turów o 6 let bez provedení řádného posouzení vlivů na životní prostředí, že z řízení o vydání tohoto povolení k těžební činnosti do roku 2026 vyloučilo dotčenou veřejnost a vůbec neumožnilo soudní přezkum tohoto povolení. Dále Česká republika Polsku vytýká i nedostatky v rozhodnutí EIA k prodloužení těžby do roku 2044.

Česká republika navíc v rámci žaloby požádala Soudní dvůr, aby celá věc byla projednána přednostně právě s ohledem na negativní důsledky protiprávní těžby pro obyvatele příhraničních oblastí Libereckého kraje. Soudní dvůr dnešním usnesením potvrdil, že i této žádosti České republiky bylo vyhověno.

.