Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Náměstek Chmelař předal medaile Za zásluhy o diplomacii
Foto: © MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náměstek Chmelař předal medaile Za zásluhy o diplomacii

 

Náměstek ministra zahraničních věcí Aleš Chmelař předal 27. července 2021 z pověření ministra Jakuba Kulhánka (ČSSD) medaili Za zásluhy o diplomacii historikům Jindřichu Dejmkovi a Janu Němečkovi.

Hlavním důvodem nominace pánů Dejmka a Němečka je jejich mimořádné osobní, odborné nasazení a z něj vyplývající zásadní přínos jejich díla. To se věnuje v ojedinělém rozsahu a hloubce dějinám československé zahraniční politiky a diplomacie, zejména v době meziválečné, válečné a těsně poválečné v jejích evropských a mezinárodních souvislostech.

Pan Jindřich Dejmek se věnuje dějinám československé zahraniční politiky a dějinám mezinárodních vztahů v 19. a 20. století. Působí v Historickém ústavu Akademie věd ČR. Je mj. autorem knih Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938), Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata I. a II., portrétu třetího československého ministra zahraničních věcí Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta (1998), a dvousvazkového zásadního díla Diplomacie Československa, publikace Československo, jeho sousedé a velmoci v XX. století (2002), za niž získal Cenu Akademie věd ČR, a nesčetných dalších knih a článků věnovaných historii naší diplomacie, sudetoněmecké otázce a moderním dějinám Polska, anglicky mluvících a skandinávských zemí.

Pan Jan Němeček je renomovaným historikem věnujícím se oboru československých dějin 20. století a dějin diplomacie. Od roku 2005 je zástupcem ředitele Historického ústavu AV ČR. Kromě toho je členem oborové rady doktorského studijního programu Moderní evropské dějiny na Fakultě humanitních studií UK, členem Česko-slovenské komise historiků, členem Česko-britského fóra historiků ad. Za svou rozsáhlou práci obdržel již několik významných ocenění. Mezi jeho zásadní díla patří mj. publikace Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady, Praha: Academia 2008, Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945, Praha: Academia 2003, Mašínové. Zpráva o dvou generacích, Praha: TORST 1998, či společné dílo s Janem Kuklíkem:  Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945, Praha: Karolinum 2004.  Dějinám československé diplomacie věnoval řadu svých dalších studií a článků.

Náměstek Chmelař předal medaile Za zásluhy o diplomacii

Náměstek Chmelař předal medaile Za zásluhy o diplomacii

.