Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze západu
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vysvětlení některých nepřesností kolem fungování Střední školy při ruské ambasádě v Praze

 

Česká strana opakovaně již od dubna letošního roku prostřednictvím MZV oficiálně upozorňuje ruskou stranu, aby fungování této školy uvedlo do souladu s českým právním řádem a opakovaně nabízelo pomoc s potřebnými administrativními kroky. Naposledy dnes Ministerstvo zahraničních věcí ČR odeslalo Ruské federaci diplomatickou nótu týkající se fungování Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v Praze (škola zajišťující vzdělání na úrovni základní a střední školy).

Ruská strana zatím bohužel neučinila žádné kroky vedoucí k tomu, aby uvedená škola mohla řádně fungovat i v následujícím školním roce, ačkoliv jí byla nabízena součinnost. Ruská strana byla opakovaně upozorňována, aby převedla fungování své školy do režimu tzv. zahraniční školy na území ČR, jako je tomu i v případě jiných ambasád. V tomto režimu funguje dalších 18 škol, některé z nich také při ambasádách v Praze. Jiná možnost zakládající se na diplomatických výhodách pro učitele není ze strany ČR akceptovatelná.

„Česká strana důrazně odmítá tvrzení, že nese jakýkoliv díl odpovědnosti za ukončení činnosti uvedené školy. Je odpovědností zřizovatele školy, tedy v tomto případě ruské strany, aby škola plnila veškeré podmínky a povinnosti plynoucí z právních předpisů přijímajícího státu v oblasti školství,“ uvádí se v diplomatické nótě předané Ruské federaci. Ani přes opakované nabídky pomoci ze strany MZV, počínaje jeho nótou ze dne 22. dubna 2021, přes několikerá jednání mezi zástupci ministerstva a zástupci velvyslanectví na toto téma, neučinila ruská strana nic, aby umožnila pokračování výuky na výše uvedené škole i v nadcházejícím školním roce.

Velvyslanectví bohužel odmítlo nabídky ze strany MZV na zprostředkování jednání o urychleném vyřešení nastalé situace Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace s příslušnými pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na základě jeho rozhodnutí by mohlo být umožněno žákům plnit ve výše uvedené škole povinnou školní docházku podle právních norem České republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí trvá na tom, že zahraniční školy registrované MŠMT, nabízející vzdělávání uznané českou stranou, se ve své činnosti musí řídit platnými právními normami právního řádu České republiky. Této povinnosti se nemohou zbavit odkazem na právní řád země zřizovatele - tedy pokud dotyčná škola působí v České republice, musí respektovat české právní prostředí.

V současnosti eviduje MŠMT devatenáct zahraničních škol s platným povolením plnění povinné školní docházky na území ČR (podle § 38 odst. 1 písm. c zákona č. 561/2004 Sb.). Osmnáct z nich (např. bulharská, americká nebo japonská škola), tedy všechny kromě Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace, působí dlouhodobě v ČR v souladu s českým právním řádem, bez jakékoliv vazby na MZV, tedy bez registrace jejich personálu na Diplomatickém protokolu a bez požívání jakýchkoli výsad a imunit. Učitelé či jiný školní personál nepotřebuje z logiky věci disponovat diplomatickými výhodami a imunitami pro výkon své učitelské profese.

Záleží tedy pouze na ruské straně, jak naloží se zmíněnou střední školou. MZV i při této příležitosti znovu nabízí ruské straně veškerou součinnost při transformaci uvedené školy do postavení totožného s postavením ostatních zahraničních škol působících v Česku a umožnění jejího fungování za totožných podmínek, jaké má ostatních osmnáct zahraničních škol.
 

.