Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ministerstvo zahraničních věcí hostilo seminář k problematice ochrany osobních údajů v souvislosti s novelizací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Foto: mzvcr
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV hostilo seminář k problematice ochrany osobních údajů v souvislosti s novelizací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Právu na ochranu osobních údajů a právu na přístup k informacím a jejich funkci ve společnosti se věnoval v úterý 21. února 2023 v Černínském paláci odborný seminář, který lektoroval Mgr. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, za účasti přizvaných zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Asociace pověřenců České republiky je dobrovolným profesním subjektem sdružujícím pověřence pro ochranu osobních údajů zejména v ústředních orgánech státní správy a dalších orgánech veřejné moci. Institut pověřence, jehož jmenování je povinné u orgánů veřejné moci, jako jsou např. ministerstva, či jiných veřejných subjektů, zavedlo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v roce 2018. Hlavním posláním pověřenců i Asociace, ve které se mohou sdružovat, je zejména zvyšování úrovně ochrany osobních údajů, ochrany soukromí, posílení práva subjektů údajů a také zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků, kteří jsou zapojeni do operací zpracování osobních údajů.

V rámci osvětové činnosti Asociace nyní ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí uspořádala seminář na aktuální téma "Ochrana osobních údajů v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím, aktuální změny a úprava upřesňující okruh dotčených osob". Semináře se zúčastnili i zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů místopředseda a ředitel sekce mezinárodní spolupráce a práva na informace Mgr. Petr Jäger, Ph.D. a vedoucí oddělení legislativního Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, kteří přispěli do odborné debaty z pohledu své dozorové a kontrolní činnosti. Z řad ústředních orgánů státní správy se semináře také zúčastnili právníci a specialisté na problematiku zákona o svobodném přístupu k informacím.

Odborný seminář je dalším vítaným příspěvkem k tématům ochrany soukromí a osobních údajů, na jedné straně, a práva na přístup k informacím, na straně druhé. V tomto kontextu filozofie GDPR je výstižně popsána v jeho čtvrtém recitálu, podle kterého „Právo na ochranu osobních údajů není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy...“. Spravedlivé vyvážení těchto práv musí být ambicí v každé demokraticky smýšlející společnosti.

MZV hostilo seminář k problematice ochrany osobních údajů v souvislosti s novelizací zákona č. 106/1999 Sb.

MZV hostilo seminář k problematice ochrany osobních údajů v souvislosti s novelizací zákona č. 106/1999 Sb.

.