Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Boj proti terorismu

 

Česká republika v souladu se svou Bezpečnostní strategií z r. 2015 řadí terorismus mezi bezpečnostní hrozby pro zemi i její spojence.

ČR se aktivně zasazuje o potírání všech forem terorismu jak na národní úrovni, tak v rámci mezinárodních organizací, včetně sjednávání a provádění protiteroristických úmluv. Mezi priority patří opatření proti financování terorismu, proti radikalizaci a rekrutování, ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury, respektive jiných cílů potenciálně zranitelných teroristickým útokem.

V souladu s Protiteroristickou strategií EU přijímá ČR systémová preventivní a legislativní opatření.

V rámci NATO přispívá ČR k podpoře boje proti terorismu sdílením zpravodajských informací, rozvojem odpovídajících schopností, rozšířením konzultací s partnery a svojí aktivní účastí v aliančních operacích a misích.

ČR v rámci EU přispívá k formulování konkrétních opatření v oblasti boje proti terorismu, zaměřených na posílení spolupráce jak mezi členskými státy EU, tak i s nečlenskými zeměmi.

ČR usiluje o důsledné odhalování a postihování projevů extremismu, včetně xenofobie, rasismu a jiných forem netolerance a diskriminace.

(Bezpečnostní strategie ČR, 2015, odst. 56-59)

 

ČR rozhodně odsuzuje všechny akty násilného extremismu a terorismu, bez ohledu na jejich motiv, a aktivně se zapojuje do boje proti terorismu doma i ve světě.

S ohledem na schopnost některých teroristických skupin šířit své působení přes hranice států či dokonce kontinentů, je podmínkou úspěšného boje proti terorismu mezinárodní spolupráce. ČR vnímá své angažmá v rámci mezinárodního úsilí jako vyjádření solidarity se státy, které jsou bezprostředně terorismem postiženy, a zároveň jako odpověď na bezpečnostní hrozbu, která může ovlivnit i bezpečnostní situaci na českém území. Zapojuje se do aktivit na podporu posilování bezpečnostních a obranných kapacit ve třetích zemích, jež se s terorismem potýkají.

ČR považuje za důležité, aby protiteroristická opatření byla vedena v plném souladu se základními hodnotami EU, včetně právního státu, a s mezinárodním právem. Za nedílnou součást komplexního pojetí boje proti terorismu považuje též poskytování humanitární a rozvojové pomoci, jejichž cílem je mimo jiné zmírnění negativních ekonomických a sociálních faktorů v jednotlivých částech světa, které mohou přispívat k radikalizaci a terorismu.

ČR se zapojuje do protiteroristických aktivit v rámci Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dalších mezinárodních organizací, jichž je členem. Od roku 2014 je ČR součástí Globální koalice proti Da’eš, přičemž je zapojena i do užšího formátu tohoto seskupení, tzv. „small group“.

V rámci Evropské unie ČR podporuje intenzivní spolupráci a koordinaci EU s mezinárodními organizacemi (zejména OSN a NATO), strategickými partnery, především USA, a s Globální koalicí proti Da’eš. Za nezbytnou součást úsilí EU v boji proti terorismu a násilnému extremismu ČR považuje aktivní přístup EU v oblasti bezpečnosti v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky/Společné bezpečnostní a obranné politiky a využití vnějších nástrojů, jako jsou dialogy na vysoké úrovni za účelem spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, posílení sítě odborníků na boj proti terorismu při Delegacích EU a v relevantních případech mise a operace EU.

ČR se dne 14. května 2021 oficiálně připojila k tzv. Christchurchské výzvě. Jedná se o výzvu iniciovanou francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a novozélandskou premiérkou Jacindou Ardernovou v návaznosti na teroristický útok australského střelce na dvě mešity, který se odehrál v novozélandském městě Christchurch v březnu 2019 a při kterém zemřelo 51 osob a 50 dalších bylo zraněno. Výzva apeluje na přijetí kroků k zamezení opakování podobné situace, kdy se teroristický obsah masivně šířil online, a k prevenci zneužívání internetu pro teroristické a násilně extremistické účely.

 

Další užitečné odkazy:

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám MV ČR

Globální protiteroristické fórum (GCTF)

Finanční akční výbor (FATF)

Účast ČR ve vojenských misích – webová stránka Ministerstva obrany ČR

 

 

 

.