Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Jaderné zbraně

 

Riziko proliferace jaderných zbraní je stále aktuální, Proto zůstává základním dokumentem eliminace tohoto jevu Smlouva o nešíření jaderných zbraní.

Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT. Tento světový režim nešíření je zcela nezbytný pro postupné jaderné odzbrojování.

Bývalé Československo se stalo signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 1968 a ratifikovalo ji o rok později. Po rozpadu federace ke smlouvě přistoupila Česká republika a převzala veškeré závazky z ní vyplývající. Česká republika podporuje realizaci všech článků této smlouvy, včetně jejího čl. VI vyzývajícího k uzavření smlouvy o všeobecném a úplném jaderném odzbrojení za přísné a efektivní mezinárodní kontroly. Z tohoto hlediska ČR na zasedáních  Valného shromážění OSN hlasovala ve prospěch rezolucí  jako "Jaderné odzbrojení z hlediska úplné eliminace jaderných zbraní" a "Bilaterální jednání o jaderných zbraních a jaderné odzbrojení". Zmíněné rezoluce mj. vyzývají jaderné státy ke snižování jaderných zbraní až k úplnému jadernému odzbrojení a všechny státy k  jadernému odzbrojení pod přísnou mezinárodní kontrolou. Zároveň ČR uznává, že jaderné odzbrojení je složitý a dlouhodobý proces, který nesmí ohrozit bezpečnostní rovnováhu ve světě a vytvářet nová rizika.

Od roku 1974, kdy Smlouva o nešíření jaderných zbraní vstoupila v platnost, kontroluje implementaci závazků obsažených v této smouvě ze strany členských států Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). To se provádí na základě bilaterálních dohod mezi vládou členského státu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní  a MAAE. V rámci své zahraničněbezpečností politiky se Česká republika též aktivně účastní činnosti Přípravné komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek.

Priority ČR v oblasti nešíření jaderných zbraní a relevatních materiálů:

  • Posílení kontroly a fyzické ochrany jaderných materiálů
  • Zlepšení ochrany civilních jaderných zařízení
  • Zasazení se o součinnost národních detekčních kapacit
  • Neposkytovat útočiště ani finanční a ekonomické zdroje teroristům usilujícím o získání či použití jaderných a radioaktivních materiálů
  • Posílení relevantních ustanovení trestní legislativy a zlepšení vyšetřovacích postupů

Přípravná komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (PC CTBT)

Přípravná komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (PC CTBTO-Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) je nezávislým subjektem… více ►

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

.