Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem

 

Ministerstvo zahraničních věcí zpracovává jako orgán dotčený podle §6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem v platném znění, závazná stanoviska k vydávání nebo rozšíření povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem z hlediska zahraničně politických zájmů ČR, dodržování závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, jakož i členství ČR v mezinárodních organizacích.

V této souvislosti informujeme žadatele o aktuálních restrikcích na vývoz zbraní a vojenského materiálu podle států:


•    Afghánistán (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2255/2015, rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 753/2011 v platném znění);
•    Arménie a Ázerbájdžán (rozhodnutí KBSE/OBSE z 28. 2. 1992);
•    Bělorusko (podle rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP v platném znění a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 v platném znění);
•    Čína (embargo vyhlášené deklarací Evropské Rady z 27. 6. 1989);
•    Demokratická republika Kongo (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2078/2012, rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 2015/613;
•    Egypt (závěry Rady ze dne 21. 8. 2013);
•    Irák (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1546/2004 a společného postoje Rady 2003/495/SZBP v platném znění);
•    Jemen (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2216/2015, rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 v platném znění);
•    Libanon (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1701/2006, společného postoje Rady 2006/625/SZBP a nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 v platném znění);
•    Libye (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2362/2017, rozhodnutí Rady 2015/1333/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 2016/44 v platném znění);
•    Myanmar (podle rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 401/2013 v platném znění);
•    Rusko (podle rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění);
•    Somálsko (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2444/2018, rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP v platném znění a nařízení Rady (ES) č. 147/2003 v platném znění);
•    Středoafrická republika (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2339/2017, rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 224/2014 v platném znění);
•    Venezuela (podle rozhodnutí Rady 2017/2074/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 2017/2063 v platném znění);
•    Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kapverdy, Libérie, Pobřeží slonoviny, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone a Togo jsou členskými zeměmi společenství ECOWAS a vztahují se na ně podmínky regionálního moratoria na dovoz některých zbraní z roku 1998 a Úmluvy ECOWAS o ručních palných a lehkých zbraních, jejich střelivu a dalších souvisejících materiálech ze 14. 6. 2006.

Aktuální restrikce neumožňují vydat nebo rozšířit povolení k provádění obchodu o následující státy:

•    Írán (podle rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 267/2012 v platném znění);
•    Jižní Súdán (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2428/2018, rozhodnutí Rady 2015/740/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 2015/735 v platném znění);
•    Korejská lidově demokratická republika (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2397/2017, rozhodnutí Rady 2016/849/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 2017/1509 v platném znění);
•    Súdán (podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2035/2012, rozhodnutí Rady 2014/450/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 747/2014 v platném znění);
•    Sýrie (podle rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP v platném znění a nařízení Rady (EU) č. 36/2012 v platném znění);
•    Zimbabwe (podle rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP v platném znění a nařízení Rady (ES) č. 314/2004 v platném znění).

.