Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kontrola obchodu s ručními zbraněmi pro „civilní užití“

 

Palné zbraně, které nemají vojenský charakter, jsou dle českého právního řádu zbraně určené pro sportovní účely, hobby, lov či sebeobranu. Zahraniční obchod s civilními zbraněmi a municí upravuje v České republice zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů. Nařízení vlády č. 282/2013 Sb. uvádí seznam výrobků, kterých se tato úprava týká. Jedná se prakticky pouze o revolvery, pistole a některé typy pušek včetně odpovídajícího střeliva. Výrobní struktura předních českých výrobců ukazuje, že velká část jejich produkce a vývoz spadá právě do tohoto segmentu kontroly exportu.

Na rozdíl od dvoustupňového systému kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem je kontrola obchodu s těmito zbraněmi jednostupňová. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhoduje o povolení na základě písemně podané žádosti fyzické nebo právnické osoby, disponující oprávněním nakládat s takovýmto materiálem dle zákona č. 119/2002 Sb. Pro udělení povolení si toto ministerstvo může vyžádat od žadatele a dotčených státních orgánů též poskytnutí dalších údajů nebo dokladů potřebných pro posouzení žádosti. Povolení není uděleno mj. v těch případech, kdy takové rozhodnutí vyžadují mezinárodní závazky České republiky nebo její zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy. Ze stejných důvodů je dle zákona možné i odejmutí povolení. Obdobně jako tomu je v případě povolování zahraničního obchodu s vojenským materiálem, vydává Ministerstvo zahraničních věcí k žádostem o povolení k vývozu zbraní a střeliva pro civilní užití závazné stanovisko.

Jednotná pravidla pro vývoz střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva nevojenského charakteru do zemí mimo Evropskou unii dále upravuje i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, které je závazné a přímo použitelné v celém svém rozsahu ve všech členských státech.

.