Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní kontrolní režimy

 

Mezinárodní kontrolní režimy (MKR) zahrnují pět mezinárodních uskupení sdružujících přibližně čtyřicet převážně průmyslově vyspělých států světa.

Cílem těchto režimů je eliminovat bezpečnostní rizika vyplývající zejména:

  1. z možného šíření zbraní hromadného šíření (ZHN)  a zboží  dvojího použití,
  2. z nadměrného hromadění konvenčních zbraní  v jednotlivých zemích či regionech
  3. ze zneužití zbraní (včetně ZHN) pro teroristické účely.

Základem činnosti MKR je vytvoření přísného vývozního režimu podle společných zásad a procedurálních pravidel, zpracovaných do národních legislativ a celních opatření. Česká republika je členem všech pěti režimů.

MKR jsou zaměřeny proti šíření:

Činnost většiny mezinárodních kontrolních režimů je zaměřena především na důsledné plnění závazků účastnických zemí vyplývajících z právně závazných mezinárodních smluv OSN týkajících se zákazu a/nebo nešíření ZHN. V tomto smyslu mezinárodní kontrolní režimy efektivně doplňují a posilují systém OSN.

Činnost mezinárodních kontrolních režimů významně ovlivnilo přijetí rezoluce RB OSN č. 1540 (2004) k nešíření zbraní hromadného ničení. Všechny kontrolní režimy tuto rezoluci plně podpořily a k implementaci jejích opatření zintenzivnily diskuse zejména o kontrole tranzitu, překládky, překupnictví a o pomoci neúčastnickým zemím MKR při naplňování požadavků rezoluce. V jednotlivých MKR neustále pokračují práce technických expertů a expertních skupin na aktualizaci seznamů kontrolovaných položek.

Rostoucí problémy způsobené šířením ZHN a jejich nosičů vedou ke vzniku i dalších globálních a regionálních iniciativ. Česká republika se od roku 2004 připojila ke Globálnímu partnerství proti ZHN (GP – Global Partnership against the spread of WMD), Bezpečnostní iniciativě k nešíření ZHN (PSI – Proliferation Security Initiative), Globální iniciativě ke snižování hrozeb (GTRI – Global Threat Reduction Initiative), Globální iniciativě pro potírání jaderného terorismu (GICNT – Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism) a Haagskému kodexu chování proti šíření balistických raket – (HCOC – The Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation).

.