Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Restriktivní opatření

 

Česká republika respektuje veškerá embarga vyhlášená OSN, EU a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (i přes to, že opatření vydaná OBSE jsou nemandatorní). Zároveň se aktivně podílí na jejich formulaci a aktualizaci v rámci všech výše zmíněných mezinárodních organizací.  

V oblasti obchodu se zbraněmi nebo strategickým zbožím a technologiemi je příslušným orgánem pro koordinaci provádění mezinárodních sankcí Ministerstvo průmyslu a obchodu, v ostatních oblastech pak Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR (FAÚ).

Výčet mezinárodně částečně či úplně embargovaných zemí se, stejně jako rozsah jednotlivých embarg, průběžně mění, a to v návaznosti na relevantní rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (rezoluce RB OSN), Rady EU (společné postoje a relevantní nařízení), eventuálně dalších subjektů. EU transponuje do svých právních předpisů veškerá restriktivní opatření schválená RB OSN, kromě toho však v řadě případů vydává i autonomní restriktivní opatření.

Text embarg většinou obsahuje uvedení materiálu, který pokrývají, a oblast, respektive konečné uživatele, proti kterým jsou namířeny. Vojenský materiál bývá často popisován velmi široce jako „arms and related material“, jen v některých případech se omezuje dovoz těžké techniky či naopak lehkých palných zbraní. Nežádoucími konečnými uživateli mohou být v případě embarg vlády určitých států nebo nevládní ozbrojené milice pohybující se na určitém území. Příslušné rezoluce či společné postoje předpokládají většinou výjimky z embarg, které tvoří např. dodávky pro mírové mise, humanitární účely či pro ochranou službu ambasád evropských zemí. Žádosti o tyto výjimky zpravidla předkládají členské státy daných mezinárodních organizací. V případě rezolucí RB OSN jsou za vyhodnocování žádostí o výjimky zodpovědné speciální sankční výbory pro jednotlivé rezoluce, v případě EU se jedná o Radu EU.

Přehled restriktivních opatření za daný rok tvoří součást výročních zpráv.

Přehled sankčních opatření Rady bezpečnosti OSN naleznete zde.

Přehled sankčních opatření Evropské unie naleznete zde.

RB OSN - Rezoluce

Přehled rezolucí Rady bezpečnosti OSN naleznete zde. více ►

.