Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

 

Výbor zabezpečuje vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky s důrazem na mezinárodní postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi.

Usnesením vlády České republiky č. 32 ze dne 11.1. 1999 byl zřízen Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) jako stálý pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky.

Výbor odpovídá za koordinaci přípravných opatření a aktivit v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky. Mezi jeho hlavní oblasti činnosti patří jednak koordinace vnitrostátních aktivit státní správy při plnění úkolů a závazků spojených s členstvím České republiky v mezinárodních bezpečnostních organizacích (OSN, NATO, OBSE, EU/CSDP), jednak otázky spojené s regionální bezpečností včetně posuzování příslušných rizik z hlediska jejich potenciálního dopadu na bezpečnost a zájmy České republiky.

Výbor posuzuje zahraničně politickou přijatelnost návrhů na zapojení České republiky do mezinárodních operací na obnovení a udržení míru a do mezinárodních humanitárních operací. Rovněž projednává a koordinuje finanční rámec a účast České republiky v zahraničních civilních operacích a misích mezinárodních vládních organizací.

Pro plnění hlavních úkolů Výbor zřizuje odborné pracovní skupiny a podvýbory:

  • Odborná pracovní skupina pro obranný a bezpečnostní průmysl (OPSOBP)
  • Odborná pracovní skupina pro energetickou bezpečnost (OPSEB)
  • Podvýbor pro spolupráci s mezinárodními bezpečnostními organizacemi

 

Jednací řád VKZBP (PDF, 82 KB)

Statut VKZBP (PDF, 77 KB)

.