Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Středoevropská iniciativa

 

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative – CEI/SEI) je regionální sdružení 17 zemí Středoevropská iniciativa se zaměřuje na rozvoj spolupráce členských zemí a podporuje ty členské země, které nejsou členy EU, při jejich začleňování do procesu evropské integrace a ke zlepšení jejich přístupu k EU.

Napomáhá procesu jejich transformace, jakož i rozvoji regionální spolupráce v řadě oblastí. Středoevropská iniciativa pracuje v podmínkách vzájemného pochopení a konsensu. Připravuje, zajišťuje a hodnotí národní i mezinárodní projekty. Je zaměřena na posilování soudržnosti a solidarity v Evropě a úsilí vyhnout se vzniku nových dělících čar na kontinentu. SEI vyvíjí činnost ve třech dimenzích: vládní, parlamentní a podnikatelské. 

Historie SEI

SEI byla založena v roce 1989 čtyřmi zeměmi – Itálií, Jugoslávií, Maďarskem a Rakouskem. V dalším roce byla rozšířena o Československo (tzv. Pentagonála) a v roce 1991 i o Polsko. Postupně se organizace rozšiřovala o další země střední, východní a jihovýchodní Evropy. Po přistoupení Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007 a odstoupení Rakouska v roce 2018 je v současné době z celkového počtu 17 členských zemí SEI již 9 států členy EU.

Členské země SEI

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina.

Struktura a orgány SEI

Předsednictví v SEI je rotující, s roční funkční periodou. Česká republika předsedala SEI v r. 1999. V roce 2014 bylo předsednickou zemí Rakousko, v roce 2015 předsedala SEI Makedonie, v roce 2016 Bosna a Hercegovina, 2017 Bělorusko, 2018 Chorvatsko a v současnosti – v roce 30. výročí založení – vykonává předsednickou roli Itálie, jež je nejen zakládající zemí, ale i hostitelem Výkonného sekretariátu v Terstu a hlavním sponzorem projektových fondů SEI.

Hlavní prioritou italského předsednictví je podpora evropské integrace nečlenských zemí EU Západního Balkánu.  Dalšími prioritami jsou rozvoj regionální infrastruktury, turismu, zemědělství a kulturní spolupráce v souladu s Plánem práce SEI na období 2018–2020, prohlubování spolupráce SEI s EU, OSN a dalšími mezinárodními organizacemi a koordinace činností s jinými regionálními uskupeními, podpora ekonomické spolupráce v rámci SEI na všech úrovních či vytváření mostů mezi makroregiony.   

Výkonný sekretariát se sídlem v Terstu zajišťuje běžnou činnost SEI ve spolupráci a pod vedením národních koordinátorů (jeden za každou členskou zemi). Nejvyšším řídícím orgánem SEI jsou ministři zahraničních věcí, kteří se setkávají každoročně v červnu. Na základě rozhodnutí předsednické země se obvykle koncem roku koná setkání předsedů vlád členských zemí.

Aktivity SEI, převážně ve formě projektů, jsou financovány z fondů SEI, do kterých přispívají členské země a další organizace (např. EU) a investoři (prostřednictvím EBRD). Výběr a financování projektů schvaluje Výbor národních koordinátorů SEI. Aktivity SEI jsou zaměřeny především na následující oblasti: udržitelné zemědělství, rozvoj lidských zdrojů, udržitelná energetika, ochrana klimatu a životního prostředí, doprava, informační společnost, média, regionální a přeshraniční spolupráce, podpora mladým, věda a technologie, rozvoj podnikání, mezikulturní spolupráce, menšiny. K informování široké veřejnosti slouží především webové stránky www.cei.int .

 

Fondy SEI

 • Cooperation Fund
 • CEI Fund at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
 • Know-how Exchange Programme (KEP) at the EBRD

 

Pravidelná jednání v rámci SEI

 

 • předsedové vlád (vrcholná schůzka – summit), dle uvážení předsednické země, na podzim
 • ministři zahraničních věcí,  každoročně v červnu
 • resortní ministři, nepravidelně dle priorit
 • parlamentní shromáždění, každoročně dle svolání stálé parlamentní delegace předsednické země
 • výbor národních koordinátorů, 4–6 x ročně dle potřeby

 Kromě uvedených schůzek se nepravidelně dle aktuální potřeby konají různé akce zájmových skupin, projektových a dalších orgánů SEI.

 

Nejdůležitější akce plánované v roce 2019:

 

 • Parlamentní výbor SEI, Terst, 27.–28. května 2019
 • schůzka ministrů zahraničních věcí SEI, Terst, 11.–12. června 2019
 • Parlamentní shromáždění SEI, Itálie, podzim 2019
 • summit předsedů vlád SEI, Řím, listopad 2019
 •  

přílohy

Trieste Declaration 81 kB docx (Dokument) 1.7.2019

Zpráva o činnosti SEI 2018 2 MB pdf (Acrobat dokument) 1.7.2019

Účast náměstka MZV ČR Chmelaře na ministeriádě Středoevropské iniciativy v Terstu

thumb

Letošní pravidelné zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Středoevropské iniciativy (SEI) se konalo v roce 30. výročí jejího založení. Proběhlo ve dnech 11. a 12. června v Terstu, kde… více ►

.