Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Lisabonská smlouva

 

Plné znění Lisabonské smlouvy naleznete na portálu EUROPA

Co je to Lisabonská smlouva a co nového nám přináší?

panacci

Podpisem Lisabonské smlouvy dne 13. prosince 2007 uzavřeli vedoucí představitelé EU několikaletý proces vyjednávání o institucionálních otázkách. více ►

Ratifikační proces v členských státech EU

Politická reprezentace dvaceti šesti členských států EU se rozhodla pro schvalování Lisabonské smlouvy (na rozdíl od ztroskotavší Smlouvy o Ústavě pro Evropu) parlamentní cestou. více ►

Ratifikační proces v České republice

razitko

Implementace Lisabonské smlouvy v rámci ČR

Vyhlášením Lisabonské smlouvy ve Sbírce mezinárodních smluv ČR se tato Smlouva stane přímo na základě čl. 10a ve spojení s čl. 10 Ústavy ČR nedílnou součástí českého právního řádu. více ►

Listina základních práv Evropské unie

V důsledku Lisabonské smlouvy se Listina základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku (dále jen „Listina“) stala aktem právně… více ►

Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království

Polsko a Spojené království si v souvislosti s Lisabonskou smlouvou vyjednaly Protokol o uplatňování Listiny základních práv EU v těchto dvou státech, který je připojen k zakládacím smlouvám EU a… více ►

.