Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černín z východu
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kulatý stůl k TTIP ze zástupci politických stran a další semináře

 

V rámci pravidelných patečních setkání v Ústavu mezinárodních vztahů proběhla dne 20. února 2015 diskuse s poslanci Parlamentu ČR a zástupci politických stran, zástupci Senátu a kanceláře presidenta republiky k problematice vyjednávání Transatlantické obchodní a investiční dohody EU-USA (TTIP). Za Ministerstvo zahraničí se debaty zúčastnila ředitelka odboru politik EU J. Znamenáčková, přítomen byl také zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Matyáš Pelant.

Účastníci ve svých vystoupeních uváděli řadu připomínek a dotazů. Upozornili na skutečnost, že o obsahu vyjednávání nejsou snadno dostupné informace, což zakládá mylné představy veřejnosti ale i mnohých politiků o stavu i perspektivách a budoucích dopadech této smlouvy. Tomuto tématu se objektivně nevěnují ani média, která se omezují na úvahy o rizicích, které mnohdy neodpovídajících skutečnému stavu, jako například obavy, že TTIP ohrozí standardy a požadavky na jakost a kvalitu výrobků v EU.

Poslanci vítají snahu o rozšíření veřejně dostupných informací a iniciativách MZV a MPaO informovat o aktuálním stavu vyjednávaní dohody.

MZV chce spolupracovat na zvýšení informovanosti o dohodě TTIP a ve spolupráci s MPaO se podílí na přípravě zadání dopadové studie TTIP na ČR. Sérií seminářů a diskusí v zahraničních výborech obou komor Parlamentu chce v budoucnosti přispět k lepší informovanosti o vyjednávání TTIP.

Konference k TTIP v Emauzském klášteře, 2. 11. 2015

V pondělí 2. listopadu 2015 se konala v refektáři Emauzského kláštera konference o TTIP, organizovaná Evropskou akademií pro demokracii ve spolupráci s Wilfried Martens Centre for European Studies. Panelisté se v jejím průběhu věnovali obsahu smlouvy a fázím jejího vyjednávání, pokoušeli se odpovědět na otázky, zda je TTIP smlouvou oboustranně výhodnou, nebo jaké dopady bude Transatlantické obchodní a investiční partnerství mít na českou ekonomiku.

Na konferenci vystoupili předseda Legislativního výboru EP p. Pavel Svoboda, člen Hospodářského výboru PS PČR p. Jaroslav Klaška, zástupkyně think-tanku Martens Centre paní Ioana Lung a dále též zástupce odboru evropských politik MZV. Konferencí provázel vedoucí regionální kanceláře Hans Seidel Stiftung v ČR p. Martin Kastler.

Seminář k TTIP v Senátu, 18. 11. 2015

Dne 18. listopadu 2015 se ve Valdštejnském paláci uskutečnil seminář na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství.

Po úvodním slovu Václava Hampla, předsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, přednesli své příspěvky Dragomir Iliev z právního oddělení Evropské komise, Lucie Šestáková, ředitelka Odboru koordinace hospodářských politik EU Úřadu vlády či Lucie Vondráčková, ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. Za Ministerstvo zahraničí se debaty zúčastnila ředitelka odboru politik EU a zmocněnkyně Ministerstva zahraničních věcí pro TTIP, Jitka Znamenáčková, která hovořila na téma politická debata o vyjednávání TTIP v USA. Seminář byl završen závěrečnou debatou.

 

.