Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Článek ministrů V4: Nabízíme vám pomocnou ruku na cestě do EU

 

Ve středu 11. listopadu 2015 byl u příležitosti publikace hodnotících zpráv Evropské komise uveřejněn v předních denících na západním Balkáně společný článek ministrů zahraničních věcí Visegrádské skupiny s názvem „Nabízíme vám pomocnou roku na cestě do EU“.

Idea mírového sjednocení Evropy nebyla a stále není samozřejmostí. Ač se může zdát prostá, vždy v cestě jejího naplnění stálo mnoho překážek. Dnes, kdy jsou země západního Balkánu zapojeny do procesu evropského sjednocování, jsme však blíže cíli této dlouhé cesty než kdy dříve. Zprávy Evropské komise opět dokazují, že vaše země se členství v Unii každým rokem přibližují. A to je dobrá zpráva. Podíváme-li se na mapu, uvidíme, že bez vás je Evropa neúplná. Plné pochopení evropských dějin bez znalosti bohaté historie vašeho regionu není možné.

Evropská unie byla založena jako mírový projekt a ve své ambici byla úspěšná. Jak ale z vlastní zkušenosti víte, za jejími hranicemi konec dějin nenastal. I vy si zasloužíte život v míru, stabilitě a bezpečí, jenž Unie symbolizuje. EU je více než pouhou skupinou zemí spolupracujících ve věcech společného zájmu; jde o společenství států a občanů, kteří se rozhodli společně čelit osudu a nástrahám budoucnosti.

Sjednocování Evropy je nejen naplněním ideálu. Přináší konkrétní politické, ekonomické a bezpečnostní výhody založené na vzájemné solidaritě a soudržnosti členů Unie. Zóna míru, bezpečnosti a stability není pouhou frází, nýbrž reálným programem evropského projektu. Výzvy, kterým Evropa čelí, včetně současné migrační krize, smysl těchto slov opět potvrzují. Poukazují na nutnost toho, abychom byli schopni nabízet účinnější a srozumitelnější odpovědi. A potvrzují rovněž význam zemí západního Balkánu pro Unii. Váš region je geograficky – ač prozatím nikoli politicky – uvnitř Evropské unie. Oceňujeme pozitivní roli a nasazení států, které byly bez vlastního zavinění uprchlickou krizí zasaženy.

Jak bylo přislíbeno před lety v Soluni, dveře do Unie máte otevřené, a to se nezmění. Tempo přístupového procesu určujete vy. Chceme, aby všem kandidátům na členství bylo měřeno stejným metrem, budeme se vždy stavět proti zavádění dodatečných podmínek či proti snahám váš přístupový proces zpomalit. Ze stejného důvodu však není možné ani rozvolňování pravidel, kterými se rozšiřování řídí. Ke vstupu do Unie je třeba přijmout nezbytné reformy v oblastech právního státu, základních práv a ekonomického vládnutí – tak to bylo v našem případě a platí to i dnes pro vás. Sdílení hodnot svobody, demokracie a lidských práv zůstává klíčovým. Je úkolem obou stran zachovat důvěryhodnost přístupového procesu, jakož i spolupracovat a hledat společné postupy.

Váš dosavadní pokrok v rozvoji dobrých sousedských vztahů si zaslouží obdiv. Jejich význam ani po vašem vstupu do Evropské unie nepoklesne. Dobré sousedské vztahy jsou základem každého společenství. To je pravda i ve střední Evropě: naše čtyři visegrádské země – Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko – nespojuje jazyk, sbližuje nás však historická zkušenost druhé poloviny 20. století. Dobře víme, že má smysl spolupracovat.

Naše země se nachází v těsném sousedství západního Balkánu, sledujeme proto pozorně váš pokrok na cestě do evropské rodiny. Jsme pevně přesvědčeni, že slouží nejlepším zájmům západního Balkánu i EU. Příprava na členství vyžaduje čas. I našim zemím trvalo řadu let, než jsme plného členství dosáhli. Nešlo však o ztracený čas, nýbrž o léta důležité a potřebné práce. Díky této naší zkušenosti si uvědomujeme význam pomoci, která přichází od zemí, které již dříve vstupní branou do Unie prošly. Nabízíme vám pomocnou ruku na této cestě a jsme ochotni s vámi sdílet své zkušenosti. Je však vždy na vás, abyste učinili první krok.  Ujišťujeme vás, že v nás vždy najdete oporu a pevné zastánce.

To platí také pro současnou migrační a uprchlickou krizi. Země Visegrádské skupiny již od jejího počátku hlasitě volají po tom, aby byla zvláštní pozornost věnována západobalkánské tranzitní cestě, jakož i potřebě hledat společná evropská řešení. Těm nejpostiženějším zemím západního Balkánu byla již poskytnuta společná visegrádská i bilaterální pomoc.

Ujišťujeme vás, že krize, kterým EU právě čelí – a ta migrační a uprchlická pro nás představuje největší výzvu –, nás nepřimějí pochybovat o naší podpoře dalšímu rozšiřování EU. Tento proces se řídí jasnými pravidly a jeho spojování s migrační krizí by mohlo ohrozit jak jeho budoucnost, tak i budoucnost celé evropské myšlenky. Věříme, že přínosy přistoupení zemí západního Balkánu do Unie pocítí všechny strany, a budeme usilovat o to, aby s tímto vědomím jednala Unie jako celek.

.