Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

na_celou_sirku
Foto: IVF
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní visegrádský fond

 

Hlavní misí Mezinárodního visegrádského fondu (International Visegrad Fund) je podporovat těsnější spolupráci mezi Visegrádskými zeměmi – Českem, Maďarskem, Polskem a Slovenskem – a přispívat k posilování vazeb mezi lidmi v regionu.

Fond poskytuje (spolu)financování pro společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty, výměnné pobyty studentů a kreativních lidí, rozvoj turismu a přeshraniční spolupráci. Většina recipientů grantů fondu jsou nevládní organizace, místní samosprávy, univerzity, školy a veřejné instituce, jakož i individuální občané. Kromě toho fond poskytuje stipendia pro studenty a umělce. Za 21 let své činnosti fond podpořil přes 6.500 grantových projektů ve více než 38 zemích a poskytl stipendia více než 2.350 studentům v celkové hodnotě přesahující 110 milionů €.

Příspěvky zemí V4 do fondu se postupně zvyšují, od r. 2022 fond ročně disponuje částkou 10 mil. €, tj. 2,5 mil. € za každou z členských zemí. Visegrádský fond rovněž využívá ke spolufinancování donorské příspěvky jiných vlád resp. vládních organizací, např. z Nizozemska, Švédska, Jižní Korey, USA, SRN, Kanady a Švýcarska.

Grantové programy – Visegrádské granty, Visegrad+ granty, Strategické granty/konference

Visegrádské granty jsou nejdůležitější součástí aktivit fondu od začátku jeho existence. Na projektu podpořeném v rámci Visegrádského grantu musí spolupracovat partneři alespoň ze tří zemí V4, ideálně ze všech čtyř zemí. Projekty by v sobě měly zahrnovat prvky udržitelnosti, podpory mládeže, inovací, udržitelného rozvoje a společné regionální přidané hodnoty. Podporovanými oblastmi jsou: kultura a společná identita, vzdělání a budování kapacit, životní prostředí, demokratické hodnoty a média, občanská společnost a budování institucionálních vazeb, věda a výzkum, regionální rozvoj, podnikání a turistika a sociální rozvoj. Žadatel o grant by měl pocházet z řad nevládní sféry, občanských sdružení, místní a regionální správy, univerzit a škol, vědeckých a výzkumných institucí apod. a nemusí být ze zemí V4. Uzávěrky Visegrádských grantů jsou 3x ročně (1.2., 1.6., 1.10.). Žádat o grantovou podporu mohou subjekty ze všech zemí světa s podmínkou, že se na jejich projektu aktivně podílejí organizace ze zemí V4 a že projekt je relevantní pro region V4.

Fond se dále zaměřuje na prioritní regiony zahraniční politiky zemí V4, tj. země západního Balkánu a tzv. Východního partnerství. Program zaměřený na tyto regiony se soustředí především na politickou, společenskou a ekonomickou transformací a přenos zkušeností zemí V4 v těchto oblastech, jakož i na specifická témata společně určená zeměmi V4 a vládami třetích zemí, které některá grantová kola spolufinancují. Pro tyto země byl zřízen speciální program tzv. Visegrad+ grantů, do nichž musí být zapojeny alespoň 3 země V4 a 1 země Východního partnerství (EaP) nebo západního Balkánu (WB6). Důležitým programem jetaké tzv. Civil Servant Mobility Program, který umožňuje stáže pracovníků státní správy a samosprávy zemí EaP a WB6 v zemích V4 v různých oborech. V roce 2020 bylo schváleno přidělení částky 250.000 EUR z grantové programové rezervy MVF na „V4 East Solidarity Programme“, probíhající pod hlavičkou MVF na projekty na pomoc zemím Východního partnerství v souvislosti s pandemií COVID-19. Tato pomoc byla schválena na základě společného prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí V4 ze dne 8. dubna 2020. Distribuční schéma rozdělení částky mezi jednotlivé země: 125.000 EUR Ukrajina, po 25.000 EUR Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko. Díky donorskému příspěvku Jižní Korey bylo schváleno ještě druhé kolo tohoto programu, v jehož rámci byly podpořeny dva projekty, po jednom v Gruzii a na Ukrajině, v celkové hodnotě cca 181.620 EUR. V průběhu roku 2022 je průběžně realizován program Visegrad 4 Ukraine, na který byly alokovány finanční prostředky v celkové výši 1 milion EUR. Program je zaměřen na pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří opustili svou zemi následkem ruské vojenské agrese vůči Ukrajině.

Tzv. Visegrádský strategický program se začal rozvíjet od r. 2005, v podobě tzv. Strategických grantů a Strategických konferencí. V jeho rámci vypisuje předsednická země Visegrádské skupiny vždy na začátku roku na období 1–3 let strategická témata zaměřená jednak na posilování spolupráce uvnitř V4 ve vybraných oblastech a jednak témata podporující aktivity visegrádských zemí vůči jejich východním a jižním sousedům. Podmínkou je zapojení partnerů ze všech zemí V4. Výše tzv. strategického grantu je obvykle 40.000 €. Doba implementace projektu je 12–36 měsíců.

Programy mobility – stipendia a umělecké stáže

Neodmyslitelnou součástí práce fondu je již od jeho založení Visegrádský stipendijní program, který se týká magisterského a postgraduálního studia a podporuje studenta i přijímací univerzitu. O stipendia na všech VŠ a univerzitách akreditovaných v zemích V4 se mohou občané zemí západního Balkánu a zemí Východního partnerství. Současně pak mohou občané zemí V4 studovat ve všech akreditovaných VŠ a univerzitách v zemích západního Balkánu a Východního partnerství. V neposlední řadě pak stipendia slouží vnitro-visegrádské mobilitě a jsou určena všem občanům zemí V4 ke studiu či výzkumu na akreditovaných univerzitách a akademiích věc v jiných zemích V4. Studium je podporováno v délce 1–4 akademických semestrů a podpora činí 2.500 €/sem. Pro studenta a 1.500 €/sem. Pro přijímající univerzitu.

Od r. 2011 jsou udělována krátkodobá výzkumná Visegrádská stipendia v archívu Open Society (OSA) na Středoevropské univerzitě v Budapešti, zaměřená na práce k tématu totalitní minulosti zemí střední Evropy.

V r. 2007 byl zahájen tzv. Visegrádský umělecký rezidenční program (VARP). Jedná se o tříměsíční rezidenční program pro umělce ze zemí V4, a to v oblastech vizuálního a zvukového umění a múzického umění, ve spolupráci s krakovskou nadací Villa Decius funguje Visegrádský literární rezidenční program. Pro výtvarníky rovněž existují umělecké rezidenční pobyty v New Yorku. 

V r. 2021 byl zahájen nový grantový program V4 Generation, který je zaměřen na projekty krátkodobých výměnných pobytů mladých lidí ze zemí V4 ve věku od 14 do 30 let. Cílem tohoto projektu je podpora rozvoje demokratických hodnot, aktivního přístupu k občanské společnosti a přeshraničního dialogu mládeže zemí V4.    


Pro detailnější informace mj. o podmínkách a termínech jednotlivých grantových programů navštivte stránky Mezinárodního visegrádského fondu.

.