Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozsudky Soudního dvora EU

 

V průběhu minulého týdne rozhodl Soudní dvůr EU o dvou případech, které se přímo týkají České republiky.

V úterý 6. října 2015 vynesl Soudní dvůr EU rozsudek ve věci C-508/14 T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic. V této věci se Nejvyšší správní soud tázal Soudního dvora na výklad směrnice o univerzální službě v kontextu řízení mezi telefonními operátory a Českým telekomunikačním úřadem o náhradu nákladů za poskytování univerzální služby. Soudní dvůr se plně ztotožnil s argumenty České republiky, že do těchto nákladů lze zahrnout i míru návratnosti vlastního kapitálu potřebného na poskytování univerzální služby. Nejvyššímu správnímu soudu bylo ponecháno rozhodnutí o tom, zda paušální míra návratnosti stanovená českou legislativou je v tomto ohledu přiměřená.

Plné znění rozsudku ve věci C-508/14

Ve čtvrtek 8. října 2015 zamítl Tribunál Soudního dvora EU žaloby České republiky ve věcech T-659/13 a T-660/13. Česká republika se těmito žalobami domáhala neplatnosti nařízení Komise č. 885/2013 a č. 886/2013, které stanovily podrobnosti provozování inteligentních dopravních systémů týkajících se parkovacích míst a informací o dopravním provozu. Důvodem podání obou žalob bylo, že podle základního unijního předpisu (směrnice 2010/40) má členský stát právo rozhodnout, zda na svém území inteligentní dopravní systémy zavede, zatímco z dikce obou nařízení vyplývalo, že všechny členské státy jsou povinny činit kroky k zavedení dotčených systémů na svém území. Účelu žalob bylo navzdory jejich zamítnutí dosaženo, jelikož Tribunál výslovně uvedl, že obě nařízení se vztahují pouze na ty členské státy, které se rozhodly na svém území inteligentní dopravní systémy zavést. Pro členské státy, které takové rozhodnutí (dosud) neučinily, tedy z nařízení nevyplývají žádné povinnosti.

Plné znění rozsudku ve věcech T-659/13 a T-660/13

.