Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Politika rozšíření Evropské unie

 

Politika rozšíření EU se řadí mezi dlouhodobé priority české zahraniční a evropské politiky. Představuje nejefektivnější prostředek podpory demokracie, stability a hospodářského rozvoje v aspirantských státech a zůstává tak jedním z nejúčinnějších nástrojů vnějšího působení EU. Rozšiřovací proces má politické, ekonomické a bezpečnostní přínosy jak pro země aspirující na členství, tak pro celou EU.

Přístupové rozhovory v současné době probíhají s Černou Horou a Srbskem, kandidáty na členství jsou také Turecko, Albánie, Severní Makedonie, Ukrajina a Moldavsko. Perspektivu budoucího vstupu do Unie mají i Bosna a Hercegovina, Kosovo a Gruzie.

Každá přistupující země musí harmonizovat své předpisy s evropským právem (tzv. acquis) v 35 vyjednávacích kapitolách. Od r. 2020 uplatňuje k přístupovým jednáním Unie tzv. posílený přístup, kdy je již v raném stádiu přístupových jednání věnována prioritní pozornost oblasti právního státu a základních práv.

Pro úspěch a věrohodnost procesu rozšíření EU zůstává i nadále klíčovou ochota a schopnost aspirantských zemí důsledně uskutečňovat reformy, slaďovat svůj strategický postoj s hodnotami EU. Současně je nezbytný vyvážený a spravedlivý přístup EU k aspirantským státům a její podpora politiky rozšíření jako celku. ČR bude i do budoucna aktivně podporovat proces rozšíření, úsilí jednotlivých kandidátských a potenciálních kandidátských států a jejich evropskou perspektivu, a to i během předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022.

K 18. výročí vstupu do Evropské unie (tedy 1. května 2022) zorganizoval Odbor politik Evropské unie MZV dne seminář „Rozšíření – stojí za námahu“, který uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. Přiložené shrnutí obsahuje to nejzajímavější z jeho obsahu ve vztahu ke zkušenostem a výzvám procesu rozšiřování EU.

Související odkazy:

přílohy

Rozšíření EU - stojí za námahu 274 kB pdf (Acrobat dokument) 27.6.2022

.