Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Databáze národních civilních odborníků OBSE

 

Databáze je projektem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jehož realizace je zakotvena v Chartě evropské bezpečnosti přijaté na summitu OBSE v Istanbulu v listopadu 1999. Předpokládá vytvoření databáze národních civilních odborníků, kteří by měli být nasazeni v akcích OBSE při předcházení konfliktům, zvládání krizí a pokonfliktní obnově. Existence této databáze by mela usnadnit rychlou identifikaci odborníku a jejich rychlé rozmístění v terénu.

Zkušenosti z působení mezinárodních mírových misí v jihovýchodní Evropě a v dalších částech světa ukazují, ze nasazení vojenských sil je pouze prvním krokem k řešení krize. Po stabilizaci bezpečnostní situace musí následovat obnova státních struktur, vytvoření základních ústavních institucí, zajištění právního státu a ekonomická rekonstrukce. Problémy, které provázejí pokonfliktní obnovu v Bosně a Hercegovině a v Kosovu potvrzují, že mezinárodní společenství nemá dostatek mechanismů pro rychlé vytváření dostatečně robustních mezinárodních správ pro řešení těchto úkolů. Kromě omezených finančních zdrojů se jako jeden z hlavních problému ukázala být nepřipravenost vyslat do krizové oblasti nevojenské experty, a to jak v oblasti policejních sil, tak v oblasti státní správy a samosprávy, justice a hospodářství.

REACT - Rapid Expert Assistance and Cooperation Teams

je projektem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jehož realizace je zakotvena v Chartě evropské bezpečnosti přijaté na summitu OBSE v Istanbulu v listopadu 1999. Předpokládá vytvoření databáze národních civilních odborníků, kteří by měli být nasazeni v akcích OBSE při předcházení konfliktům, zvládání krizí a pokonfliktní obnově. Existence této databáze by mela usnadnit rychlou identifikaci odborníku a jejich rychlé rozmístění v terénu. Experti by měli dopomoci k zefektivnění činnosti OBSE v široké sféře civilních aktivit, jako jsou výstavba demokratických institucí, soudnictví, budování a obnova infrastruktury, média, pořádání svobodných voleb. Předpokládá se, ze projekt bude plně funkční od března 2000.

Česká republika, jako členský stát OBSE, Chartu evropské bezpečnosti podepsala na nejvyšší úrovni a tím přijala i politický závazek projekt REACT uskutečnit.


Do databáze kandidátů pro vyslání je možno zaregistrovat se zde.

poslední změna: 24/09/01

.