Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

 

Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě (OBSE)

Původně Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, byla založena podpisem Helsinského závěrečného dokumentu (Helsinki Final Act) v roce 1975. Se svými 56 účastnickými státy (včetně České republiky) v Evropě, Střední Asii a Severní Americe představuje největší regionální bezpečnostní organizaci na světě. Přispívá aktivně ke snahám o včasné varování a k prevenci konfliktů, zvládání krizí a následné rehabilitaci po konfliktech. Organizace zaměstnává okolo 3500 lidí (z toho 3000 v polních operacích a 500 v institucích) ve více než 20 misích v jihovýchodní Evropě, na Kavkaze, východní Evropě a střední Asii. Aktivity OBSE v otázce bezpečnosti zahrnují většinou prostřednictvím polních misí a regionálních center např. kontrolu zbrojení, preventivní diplomacii, zvyšování bezpečnosti, zlepšování vztahů mezi znepřátelenými skupinami, monitoring lidských práv, demokracie a voleb, a další. Všechny účastnické státy mají stejný status a rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně.

Hlavním sídlem OBSE je Vídeň, kanceláře jednotlivých institucí jsou rovněž v Kodani, Ženevě, Haagu, Praze a Varšavě.

Přestože byla OBSE vytvořena jako bezpečnostní organizace, nevěnuje se výlučně vojensko- bezpečnostním otázkám, odzbrojení a hraničním problémům. Na základě širšího pojetí bezpečnosti se zabývá velice intenzivně rovněž lidskými právy, jejichž dodržování je neodmyslitelným předpokladem pro mír a stabilitu. OBSE proto ustavilo několik stálých institucí, která napomáhají účastnickým státům při plnění jejich závazků v oblasti lidských práv:

Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR) se sídlem ve Varšavě je od roku 1992 hlavní institucí OBSE pro lidská práva. Podporuje demokratický průběh voleb prostřednictvím pozorovatelských a asistenčních misí. Prostřednictvím řady konkrétních projektů poskytuje technickou podporu při budování demokratických institucí, dodržování lidských práv a posilování občanské společnosti a právního řádu. Další aktivity zahrnují boj proti obchodování s lidmi, podporu rovnosti mužů a žen, otázky migrace, svobody pohybu, svobody vyznání a prevence mučení. ODIHR rovněž sleduje a vyhodnocuje plnění lidskoprávních závazků účastnickými státy.
V rámci ODIHR působí od roku 1994 Kontaktní místo pro Romy a Sinti (Contact Point for Roma and Sinti Issues - CPRSI), které se zabývá relevantních výměnou informací a kontaktů mezi účastnickými státy a napomáhá vytváření a vyhodnocování projektů týkajících se Romů a Sinti.

Vysoký komisař pro národnostní menšiny (High Commissioner on National Minorities - HCNM) se sídlem v Haagu má od roku 1992 za úkol identifikovat a navrhovat řešení etnického napětí, které by mohlo ohrozit mír, stabilitu nebo přátelské soužití účastnických států OBSE. Pracuje nezávisle na všech zúčastněných stranách a prostřednictvím svých misí se angažuje v preventivních jednáních již v samých počátcích napětí a snaží se prosazovat dialog, posilovat důvěru a spolupráci.


Představitel pro svobodu médií (Representative on the Freedom of the Media) se sídlem ve Vídni pomáhá účastnickým státům rozvíjet svobodná, nezávislá a pluralitní média jako jeden z hlavních předpokladů pro fungování pluralitní demokracie. Sleduje vývoj v této oblasti ve všech účastnických zemích a zasazuje se o plnění principů a závazků OBSE.

.