Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finanční příspěvky České republiky do řádného rozpočtu OSN a na mírové operace

 

Sekretariát OSN je financován ze dvou hlavních rozpočtů - řádného rozpočtu a rozpočtu mírových operací.
 

a/ Řádný rozpočet OSN schvaluje Valné shromáždění, a to vždy na dvouleté období. Tento rozpočet od vzniku organizace vykazoval prudký a prakticky nepřetržitý růst do roku 2013. Od roku 2013 se díky akcentování zvýšené efektivnosti vynakládaných prostředků podařilo tento trend zvrátit. Řádný rozpočet na léta 2012-2013 činil 5,565 mld. USD, na léta 2014-2015 činil 5,530 mld. USD, a současný rozpočet na léta 2016-2017 činíil 5,40 mld. USD a současný rozpočet představuje 5,397 mld. USD .  Řádný rozpočet OSN a je rozdělen na 5 základních oblastí činnosti OSN:

  • mír a bezpečnost
  • rozvoj
  • lidská práva
  • humanitární otázky
  • mezinárodní právo

Současný podíl ČR na celkových příspěvcích členských zemí OSN do řádného rozpočtu organizace od 1.1.2016 do 31.12.2018 činí 0,344%. U řádného rozpočtu je uplatňován „strop“ příspěvků pro největší přispěvatele ve výši 20%. (Tohoto stropu dosáhly zatím pouze USA.) Složitý výpočet příspěvků reflektuje také značné „slevy“ na příspěvcích (do obou rozpočtů) pro méně rozvinuté země.

b/ Rozpočty mírových operací OSN jsou (na rozdíl od řádného rozpočtu) přijímány v jednoročních cyklech (od 1. července do 30. června následujícího roku), a to zvlášť pro každou aktivní mírovou operaci. V současné době jsou schváleny rozpočty mírových operací na období červenec 2016/17 v celkové  výší 7,87 mld. USD. (I zde se díky tlaku většiny členských zemí podařilo redukovat náklady OSN ve srovnání s předchozím rozpočtem 2015/16 (v doposud rekordní výši) 8,2 mld. USD.  Hodnota současného rozpočtu mírových operací OSN odpovídá přibližně necelému ½ procentu světových výdajů na zbrojení. Podíl ČR na příspěvcích členských zemí OSN do rozpočtů mírových operací od 1.1.2016 do 31.12.2018 (podle dokumentu A/C.5/70/24) činí 0,3088%.  (Stálí členové Rady bezpečnosti mají zvýšený podíl na příspěvcích. Největšími plátci do tohoto největšího rozpočtu OSN jsou: USA 28,7%, Čína 10,29%, Japonsko 9,68%, Německo 6,39%, Francie 6,31%, UK 5,8%, RF 4,01%, Itálie 3,75%, Kanada 2,92%, Španělsko 2,44%.)

I když se výše příspěvků jednotlivých členů OSN do obou výše uvedených rozpočtů diametrálně liší, všichni členové OSN mají při hlasování stejný hlas.

Česká republika náleží k  nemnoha členským státům OSN, které hradí své závazky včas a v  plné výši.

Česká republika od svého vzniku v lednu 1993 navázala ve vysílání příslušníků armády do mírových operací OSN na aktivní účast bývalého Československa.

Mírové operace OSN jsou hlavním nástrojem k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti a staly se symbolem mírového úsilí OSN. První mírová mise byla rozmístěna v  roce 1948 na Blízkém východě (UNTSO). V  současné době působí v  různých částech světa ve 13 mírových operacích OSN.

Česká republika od svého vzniku v lednu 1993 navázala ve vysílání příslušníků armády do mírových operací OSN na aktivní účast bývalého Československa.

Československo se do působení tzv. modrých přileb, usilujících o řešení mezinárodních bezpečnostních problémů, poprvé zapojilo počátkem roku 1989, a to účastí v  pozorovatelských misích v  Angole (UNAVEM 1) a Namibii (UNTAG). Do současné doby působilo přibližně 3000 příslušníků Armády České republiky ve více než 30 misích OSN. Rovněž ministerstvo vnitra se postupně zapojilo do mírových operací omezeným počtem civilních policistů.

K 1. září lednu 2020 bude ČR zapojena do následujících mírových operací OSN - MINUSMA v Mali, UNDOF na Golanských výšinách, MINUSCA ve Středoafrické republice, MONUSCO v  Demokratické republice Kongo, UNAMA v  Afghánistánu a UNMIK v  Kosovu.

.