Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hospodářská a sociální rada OSN (Economic and Social Council - ECOSOC)

 

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) byla na základě Charty OSN zřízena jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN, přidružených odborných organizací a institucí, známých jako „systém organizací OSN“. Hospodářská a sociální rada má 54 členů, kteří jsou ve funkci tři roky.

Přijímání rozhodnutí se děje prostou většinou hlasů; každý člen má jeden hlas. Každým rokem Hospodářská a sociální rada pořádá hlavní čtyřtýdenní zasedání (zpravidla v červenci), střídavě v New Yorku a v Ženevě, přičemž toto zasedání zahrnuje „setkání na vysoké úrovni“, kterého se účastní ministři a jiní významní představitelé členských zemí a na němž se projednávají nejdůležitější hospodářské a sociální otázky.

Během roku vykonávají práci Rady její pomocné orgány - komise a výbory - které se pravidelně scházejí a podávají Radě zprávy o své činnosti.

Hlavními funkčními komisemi jsou Statistická komise, Komise pro populaci a rozvoj, Komise pro sociální rozvoj, Komise pro postavení žen, Komise pro narkotika, Komise pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost, Komise pro vědu a techniku pro rozvoj, Komise pro trvale udržitelný rozvoj a Fórum OSN pro lesy. Komise OSN pro lidská práva byla v roce 2006 transformována na Radu pro lidská práva, podléhající přímo Valnému shromáždění OSN. Další pomocné orgány Hospodářské a sociální rady představuje pět regionálních komisí (z nichž Česká republika spadá pod Evropskou hospodářskou komisi) a tři stálé výbory.

Působení ČR v Hospodářské a sociální radě

V roce 2015 byla ČR zvolena členem Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) na období 2016 – 2018. Zvolením do ECOSOC byla splněna jedna z priorit politiky ČR v OSN. Dne 28.7. 2016 byla zvolena Marie Chatardová, stálá představitelka ČR při OSN, místopředsedkyní ECOSOC na období červenec 2016 – červenec 2017.

Česká republika byla do Hospodářské a sociální rady poprvé zvolena na období 1996 - 1998. Již v prvním roce členství se stal stálý představitel České republiky při OSN, velvyslanec Karel Kovanda, jedním ze čtyř místopředsedů Hospodářské a sociální rady. V roce 1997 se Česká republika s úspěchem zhostila předsednictví Rady. Dále byla Česká republika členem Hospodářské a sociální rady v období 1999 – 2001 a 2006 – 2008. Česká republika opětovně kandiduje do ECOSOC na období 2022 – 2024.

.