Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice - ICJ)

 

Mezinárodní soudní dvůr se sídlem v nizozemském Haagu je hlavním soudním orgánem OSN, přičemž jeho statut je nedílnou součástí Charty OSN.

 

Mezinárodní soudní dvůr se skládá z 15 soudců volených Valným shromážděním OSN a Radou bezpečnosti OSN v odděleném hlasování na základě jejich osobní kvalifikace tak, aby u soudu byly zastoupeny hlavní právní systémy světa. Soudci jsou voleni na devítileté funkční období a mohou být zvoleni opakovaně. Během funkčního období nesmějí vykonávat žádnou jinou činnost.

Do pravomoci Mezinárodního soudního dvora spadají všechny spory a otázky předložené členskými státy a dále záležitosti stanovené Chartou OSN nebo mezinárodními smlouvami a konvencemi. Státy se mohou předem zavázat, že se podřídí rozhodnutí ICJ buď podpisem smlouvy či úmluvy, jež takový závazek výslovně stanoví, nebo tím, že učiní samostatné prohlášení. Tato prohlášení o přijetí pravomocí soudu často stanoví výjimky, na které se povinná pravomoc nevztahuje.

.