Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sekretariát (UN Secretariat)

 

Sekretariát je výkonnou a administrativní složkou OSN, fungující na základě rozhodnutí členských států a jimi tvořených orgánů OSN. Sekretariát se sídly v New Yorku, Ženevě a Vídni tvoří téměř 10 000 zaměstnanců ze zhruba 170 zemí světa.

Mezinárodní úředníci jsou odpovědni za svou činnost výlučně OSN a skládají přísahu, že nebudou žádat ani přijímat pokyny od žádné vlády nebo orgánu vně OSN. Podle článku 100 Charty OSN se každý členský stát zavazuje, že bude respektovat mezinárodní povahu povinností pracovníků sekretariátu a zdrží se snahy nepatřičně je ovlivňovat v plnění  úkolů.

V čele sekretariátu OSN stojí generální tajemník OSN, jmenovaný Valným shromážděním na základě doporučení Rady bezpečnosti na pětileté období, které lze jednou obnovit. Generálního tajemníka označuje Charta za „hlavního správního úředníka“ OSN. Toto označení ovšem zdaleka nevystihuje všechny stránky jeho činnosti. Generální tajemník je diplomatem, vyjednavačem i aktivním činitelem a pro světové společenství je zpravidla skutečným symbolem OSN. K jeho práci patří běžné konzultace s vedoucími představiteli členských států, účast na zasedáních orgánů OSN a cesty do všech oblastí světa, jež jsou součástí úsilí o zlepšení mezinárodní situace. Každý rok generální tajemník předkládá Valnému shromáždění výroční zprávu o činnosti organizace, v níž rovněž představuje své vize řešení nejdůležitějších úkolů v budoucnosti.

Nynější  generální tajemník OSN Ban Ki-moon (Jihokorejská republika)  António Guterres (Portugalsko) převzal úřad od 1. 1. 20107. Dne 21. 6. 2011 rozhodlo plénum Valného shromáždění o jeho zvolení i na druhé funkční období, které skončí 31. 12. 2016. Ban Ki-moon je osmým generálním tajemníkem v historii OSN; jJeho předchůdci byli:

  • Pan Ki-Mun (Korejská republika) 2007 - 2016
  • Kofi Annan (Ghana) 1997 - 2006
  • Boutrous Boutrous-Ghálí (Egypt) 1991 - 1996
  • Javier Pérez de Cuéllar (Peru) 1982 - 1991
  • Kurt Waldheim (Rakousko) 1972 - 1981
  • U Thant (Barma - nyní Myanmar) 1961 - 1971
  • Dag Hammarskjöld (Švédsko) 1953 - 1961
  • Trygve Lie (Norsko) 1945 – 1953
.