Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Titulní
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO a bulharská kandidátka na GT OSN, na první oficiální návštěvě ČR

 

Základní osou návštěvy 15.-17.5.2016 byly pracovní schůzky s náměstkem školství, mládeže a tělovýchovy S. Štechem, ministrem kultury D.Hermanem, ministrem zahraničních věcí L. Zaorálkem a prezidentem M. Zemanem.  Mimoto uctila památku padlých v Lidicích, prohlédla si 44. mezinárodní dětskou výstavu Lidice, jejíž vernisáž proběhne 31.5.2016 a navštívila Průhonický park, zapsaný na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví v rámci pražské památkové zóny. Milým zpestřením bylo setkání s žáky ZŠ Lupáčova na Žižkově.
 

GŘ UNESCO představila na příslušných rezortech aktuální aktivity a priority organizace, do kterých patří vzdělání v rámci Agendy 2030, zajištění kvalitního vzdělání pro všechny včetně uprchlíků, boj proti šikaně, diskriminaci či prevence násilného extremismu. V oblasti kultury jde obecně o ochranu památek, obzvláště aktuální je však v dobách konfliktu, kdy ničení kulturního dědictví je uznáno jako válečný zločin, za který jsou zodpovědné osoby hnány před Mezinárodní soudní dvůr. 

MŠMT (foto: Š.P.Vamberová)

MŠMT (foto: Š.P.Vamberová)

V Černínském paláci ministr Zaorálek ocenil nasazení organizace v oblasti ochrany památek v Sýrii a Iráku a zajímal se o nový proces výběrového řízení na post generálního tajemníka OSN. I.Bokovová kladně hodnotí snahu o transparentní proces, první kolo slyšení již absolvovala, a domnívá se, že by si východní Evropa neměla nechat uniknout příležitost prosadit na tento post svého kandidáta.

MZV (foto: Š.P.Vamberová)

MZV (foto: Š.P.Vamberová)

Rektor UK prof. Tomáš Zima přivítal GŘ UNESCO v Karolinu společně se členy Konference rektorů. Ve svém projevu vyjádřila vděčnost, že může vystoupit na půdě jedné z nejstarších univerzit v době oslav 700. výročí jejího zakladatele a velkého podporovatele vzdělanosti Karla IV. Vyzvala české univerzity k většímu zapojení do diskusí a programů v rámci UNESCO např. formou kateder nebo center UNESCO. Ujistila rektory o výsadním postavení vzdělání a vědy v organizaci společně s podporou žen ve vědě. UNESCO úzce spolupracuje s OECD a EU. Jednou z priorit je momentálně uznávání diplomů. I.Bokovová je silnou advokátkou navýšení investic do vědy a rostoucí kvality vysokých škol i vědeckých pracovišť. Připomněla, že CERN je institucionálním dítětem UNESCO.  V následné přednášce pro studenty se zaměřila na roli vzdělávání v prevenci násilného extremismu. Největším problémem dnešního světa je intolerance a krize důvěry. Rektor UK ocenil I.Bokovovou zlatou pamětní medailí za její přínos k rozvoji vědy, kultury a vzdělaní.

 I.Bokovová s prof.T. Zimou (foto: K.Komárek)

 I.Bokovová s prof.T. Zimou (foto: K.Komárek)

Z praktických příkladů, jak ČR naplňuje programy UNESCO, Česká komise pro UNESCO představila Památník Lidice a mezinárodní dětskou výstavu, jež se tradičně koná pod její záštitou.  Dále delegace navštívila Průhonický park, na jehož obnovu po povodních v roce 2013 UNESCO zásadním způsobem přispělo. Jelikož je spravován Botanickým ústavem České akademie věd, role průvodce se ujal její předseda prof. Jiří Drahoš. Na nádvoří zámku I.Bokovová zasadila skalničku bulharského původu.

Lidice (foto: Š.P.Vamberová)

Lidice (foto: Š.P.Vamberová)

Průhonice (foto: K.Komárek)

Průhonice (foto: K.Komárek)

Irina Bokovová byla nadšená z návštěvy ZŠ Lupáčova na Žižkově, jež patří do sítě 50 českých přidružených škol UNESCO. V roce 2014 a 2016 škola získala Evropskou jazykovou cenu. Děti měly připravený malý koncert, scénky o vzniku kostela Nejsvětějšího srdce Páně a pochlubily se i svými cestami po vlastech českých za památkami UNESCO.

ZŠ Lupáčova (foto: K.Komárek)

ZŠ Lupáčova (foto: K.Komárek)

Ředitel Milan Hausner představil školu s více jak 700 žáky a 70 učiteli, zdůraznil důležitost výuky jazyků včetně nově nabízené čínštiny, mezinárodní spolupráci, žákovské projekty v oblasti informačních technologií, sociální i přírodovědné. GŘ s panem ředitelem souhlasila v principu výchovy dětí k poznávání vlastní historie, památek a kultury, které tvoří národní identitu. Bez ní se budoucí generace stává sice globální, ale bez pevných kořenů. Velmi ocenila více jak dvacetiletou práci pana ředitele, jenž dennodenně naplňuje ideje UNESCO.

I.Bokovová s M.Hausnerem (foto: Š.P.Vamberová)

I.Bokovová s M.Hausnerem (foto: Š.P.Vamberová)

Návštěva vyvrcholila obědem s prezidentem M.Zemanem, se kterým probrala aktuální světová témata.

GŘ UNESCO přijala pozvání do pořadu ČT Hyde Park Civilizace, který je k vidění v premiéře 28.5.2016 a poskytla exkluzivní rozhovor stanici Český rozhlas Plus.

Hyde Park Civilizace (foto: Š.P.Vamberová)

Hyde Park Civilizace (foto: Š.P.Vamberová)

Více fotografií z návštěvy najdete na facebooku České komise pro UNESCO.

.