Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Online plenární zasedání České komise pro UNESCO dne 10. prosince 2020

 

Dne 10. prosince 2020 uskutečnilo letošní druhé plenární zasedání České komise pro UNESCO. Plenární zasedání se uskutečnilo historicky poprvé ve virtuální podobě. 

Prvním příspěvkem informovala členy České komise pro UNESCO o průběhu 210. zasedání Výkonné rady UNESCO v Paříži  zástupkyně Stálého delegáta ČR při UNESCO, Mgr. Leona Kleinová. V dalším bodě programu pak vystoupili náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR, Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., a ředitel Odboru obecné ochrany přírody a krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny v ČR, Mgr. Jaromír Kosejk, kteří informovali členy České komise o aktuálním stavu projednávání stavebního zákona z pohledu ochrany památek a životního prostředí. Vzhledem k předchozí angažovanosti České komise v této problematice se členové dohodli, že téma budou i nadále aktivně sledovat.

Posledním bodem programu bylo téma dopadů pandemie COVID-19 na kulturu a vzdělávání. Ing. Marek Prokůpek, PhD. představil projekt zabývající se mapováním krátkodobých dopadů mimořádných opatření souvisejících s pandemií COVID-19 na živou kulturu. Mgr. Martina Lehmannová prezentovala výsledky dotazníkového šetření realizovaného Mezinárodní radou muzeí ICOM zaměřujícího se na dopady opatření na muzea a informovala o aktivitách Českého výboru ICOM na podporu muzeí. PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA představil studii České školní inspekce monitorující jarní a podzimní etapu distančního vzdělávání na základních a středních školách v ČR. Veronika Peterová z MŠMT pak doplnila informace o aktivitách UNESCO v oblasti vzdělávání.

 

přílohy

Záznam z plenárního zasedání ČK UNESCO 10.12.2020 219 kB pdf (Acrobat dokument) 5.3.2021

.