Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Společné zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO v Bratislavě dne 11. 6. 2019

 

V úterý 11. června 2019 proběhlo v prostorách Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky druhé společné zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO.

Setkání v Bratislavě úspěšně navázalo na brněnské zasedání z listopadu 2018 a sloužilo k vzájemné inspiraci obou komisí prostřednictvím série přednášek. Zasedání bylo zahájeno úvodním slovem generální tajemnice Slovenské komise pro UNESCO Márie Krasnohorské a předsedou České komise pro UNESCO Stanislavem Štechem. Stanislav Štech zároveň využil příležitosti, aby v souvislosti s ukončením výkonu zahraniční služby poděkoval velvyslankyni Márii Krasnohorské za rozvoj vzájemných česko-slovenských vztahů v oblasti UNESCO a poblahopřál k bohaté a úspěšné diplomatické kariéře.

Během tematických diskuzí se obě Komise shodly na významu a prestiži UNESCO, kterou je potřeba v době nedůvěry v multilateralismus neustále posilovat. Jedním z ústředních témat byla ochrana životního prostředí a to ve vztahu k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) nebo programu Člověk a biosféra. Implementace SDG 4, tzn. zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání, byla diskutována z národní i globální perspektivy. Podnětná byla výměna zkušeností v oblasti zápisů na Seznam světového dědictví UNESCO a reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva, stejně jako srovnání způsobu fungování české a slovenské Sítě přidružených škol UNESCO. Právě tato oblast je možnou další platformou pro rozvoj vzájemných vztahů.

Po zasedání se obě Komise přesunuly k Bráně svobody, která je památníkem Sametové revoluci nacházejícím se na soutoku řek Moravy a Dunaje pod hradem Děvín. Předsedové obou komisí položili u památníku věnec, aby obě Komise společně uctily památku čtyř stovek žen a mužů, kteří na tomto místě zahynuli při pokusu o útěk za železnou oponu v letech 1945 – 1989, a připomněly si odvahu všech, kteří bojovali proti totalitnímu režimu.    

Program byl zakončen v Univerzitní knihovně v Bratislavě, která uchovává jedinečnou sbírku islámských rukopisů a tiskovin. Tzv. Bašagićova sbírka je ojedinělým souborem arabských, tureckých a perských rukopisů, kde nejstarší je datován do 10. století, a Univerzitní knihovna v Bratislavě ji získala v roce 1924 koupí od bosenského literáta, vědce a sběratele Safveta bega Bašagiće. Pro svou unikátnost byla zapsána v roce 1997 do registru programu UNESCO Pamět světa.

Česká komise pro UNESCO touto cestou děkuje Slovenské komisi pro UNESCO za organizaci společného a inspirativního zasedání.

 

Společné zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO v Bratislavě dne 11. 6. 2019

Společné zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO v Bratislavě dne 11. 6. 2019

Společné zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO v Bratislavě dne 11. 6. 2019

Společné zasedání České a Slovenské komise pro UNESCO v Bratislavě dne 11. 6. 2019

Kladení věnců u Brány svobody 11. 6. 2019

Kladení věnců u Brány svobody 11. 6. 2019

 

Kladení věnců u Brány svobody 11. 6. 2019

Kladení věnců u Brány svobody 11. 6. 2019

Společná fotografie u Brány svobody 11. 6. 2019

Společná fotografie u Brány svobody 11. 6. 2019

Univerzitní knihovna v Bratislavě 11. 6. 2019

Univerzitní knihovna v Bratislavě 11. 6. 2019

.