Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2018

 

Výkonný výbor České komise pro UNESCO schválil dne 29. května 2019 Výroční zprávu České komise pro UNESCO za rok 2018.
 

Výroční zpráva za rok 2018 byla vypracována Sekretariátem České komise pro UNESCO ve spolupráci s věcně příslušnými ministerstvy, předsedy odborných sekcí a zástupci národních komitétů k programům UNESCO, a to dle závazné osnovy Úřadu vlády ČR pro výroční zprávy poradních a pracovních orgánů vlády.

Výroční zpráva obsahuje informace o statutárních otázkách (Statut, Jednací řád, členská základna, Sekretariát), činnosti (zasedání orgánů, významné události, činnost v jednotlivých oblastech UNESCO, tj. kultura, vzdělávání a věda, přírodní vědy, společenské vědy a informace a komunikace, udělené záštity, spolupráce se státními a nestátními organizacemi), výstupech, zahraničním působení (Generální konference, Výkonná rada) a finančních záležitostech České komise pro UNESCO za rok 2018.

V souladu s usnesením vlády ze dne 21. března 2018 č. 189 (bod 23), kterým se mění usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175, již není výroční zpráva předkládána pro informaci vládě, ale je zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách České komise pro UNESCO.

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2018 - seznam členů (PDF, 117 KB)

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2018 (PDF, 427 KB)

.