Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2021

 

Plénum České komise pro UNESCO schválilo dne 18. května 2022 per rollam Výroční zprávu České komise pro UNESCO za rok 2021.

Výroční zpráva za rok 2021 byla vypracována Sekretariátem České komise pro UNESCO ve spolupráci s věcně příslušnými ministerstvy, předsedy odborných sekcí, zástupci národních komitétů k programům UNESCO a dalšími členy České komise, a to dle osnovy Úřadu vlády ČR pro výroční zprávy poradních a pracovních orgánů vlády. Výroční zpráva bude předložena pro informaci vládě ČR.

Výroční zpráva za rok 2021 obsahuje informace o statutárních otázkách (Statut, Jednací řád, členská základna, Sekretariát), činnosti (zasedání orgánů komise, významné události, činnost v jednotlivých oblastech UNESCO, udělené záštity, spolupráce se státními a nestátními organizacemi), výstupech, zahraničním působení (Generální konference, Výkonná rada UNESCO) a finančních záležitostech České komise pro UNESCO za rok 2021.

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2021 (PDF, 333 KB)

příloha - Složení České komise pro UNESCO k 31.12.2021 (PDF, 154 KB)

.