Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky dětské výtvarné soutěže „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“

 

Dne 3. června 2022 proběhlo v Černínském paláci v Praze vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže  „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“, kterou uspořádal Sekretariát České komise pro UNESCO ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži a pařížskou pobočkou agentury CzechTourism.

Soutěž se konala u příležitosti letošního  30. výročí zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (4. prosince 1992) – šlo o vůbec první památky ČR, zapsané na tento prestižní Seznam. Ideovým záměrem soutěže bylo autorským pohledem účastníka soutěže výtvarně zachytit kulturní dědictví těchto měst, které se váže na jejich historii.

Do soutěže se mohli zapojit žáci a studenti ZŠ, ZUŠ, gymnázií, SŠ a SOŠ, jež jsou členy Sítě přidružených škol UNESCO, s přizváním dvou škol z Telče, která v síti prozatím zastoupení nemá.

Výtvarná soutěž se setkala s velkým zájmem, kdy se sešlo téměř 300 výtvarných prací z celé republiky. Tato záplava výtvarných prací nás mile překvapila, za všechny mockrát děkujeme!

Výtvarné práce posoudila odborná porota ve složení:

  • MgA. Daniel Pitín, akademický malíř, představitel současné české malby
  • Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
  • Mgr. Lenka Lázňovská, předsedkyně Sekce pro kulturu a komunikaci České komise pro UNESCO a ředitelka Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
  • Ing. arch. Věra Kučová, vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem Národního památkového ústavu a členka České komise pro UNESCO
  • PhDr. František Med, MBA, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO
odborná porota při vyhodnocení výtvarných prací

odborná porota při vyhodnocení výtvarných prací

Vítězi jednotlivých věkových kategorií se stali:

a)    I. stupeň ZŠ/ZUŠ (1. – 5. třída)
·         Lukáš Malačka, ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo
·         Zuzana Pagáčová, ZUŠ Pardubice – Polabiny
·         Denisa Petrů, ZUŠ Telč


b)    II. stupeň ZŠ/ZUŠ (6. – 9. třída)
·         Julie Zhelezniak, ZŠ a MŠ Brno, J.Broskvy
·         Aneta Hendrychová, ZUŠ Pardubice – Polabiny
·         Julie Svobodová, ZUŠ Telč
·         Kateřina Eisnerová, ZUŠ Pardubice - Polabiny

 
c)     SOŠ/SŠ, gymnázia
·         Aneta Pluhařová, Střední zdravotnická škola Kroměříž
·         Nikol Mikešová, Gymnázium Třeboň
·         Kateřina Jelínková, Academia Mercurii Náchod
·         Michal Bekárek, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská V.Meziříčí

Porota se rozhodla neurčovat pořadí na stupních vítězů.

Jedenáct vítězů soutěže bylo pozváno ke slavnostnímu převzetí ocenění, které proběhlo dne 3. června 2022  v sídle Sekretariátu České komise pro UNESCO v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Praze (Černínský palác), za účasti předsednictva a dalších zástupců České komise pro UNESCO.

 

Ocenění předal předseda České komise pro UNESCO

Ocenění předal předseda České komise pro UNESCO

Vítězové soutěže se zástupci České komise

Vítězové soutěže se zástupci České komise

Vítězné výtvarné práce

Vítězné výtvarné práce

V rámci širšího okruhu oceněných prací byla vybrána také další výtvarná díla za účelem zařazení do výběru pro výstavu připravovanou Velvyslanectvím ČR v Paříži a Zahraničním zastoupením CzechTourism ve Francii, která by se měla uskutečnit v externích prostorách velvyslanectví ve druhé polovině letošního roku. Výstava by měla prezentovat fotografie těchto tří měst pořízené francouzským travel fotografem Gilem Giuglio v doprovodu dětských výtvarných děl.

 

Jménem hodnotící poroty úspěšným mladým výtvarníkům, jejichž práce v soutěži zvítězily či byly zařazeny do výběru pro výstavu, srdečně gratulujeme!

Současně děkujeme všem žákům, studentům i pedagogům za zapojení do výtvarné v soutěže, jíž věnovali svůj čas a úsilí, a přejeme úspěšný závěr školního roku!

 

Sekretariát České komise pro UNESCO / národní koordinace Sítě přidružených škol UNESCO

.