Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Účastníci 26. Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO
Foto: Akademie řemesel Praha
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

26. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v Praze

 

Ve dnech 21. a 22. září 2020 se v Praze uskutečnilo 26. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a projednání priorit na následující období.
 

Zasedání se uskutečnilo v prostorách pořadatelské školy Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, a to pod záštitou Hlavního města Prahy a za podpory Sekretariátu České komise pro UNESCO. Zástupci členů Sítě přidružených škol UNESCO měli po dva dny možnost vyslechnout tematické přednášky, které je mají inspirovat pro uspořádání Témat týdne škol UNESCO. V tomto školním roce si školy připomenou 75. výročí založení OSN, Mezinárodní den dobrovolníků (5. 12.) a Mezinárodní den biodiverzity (21. 5.). Tradiční součástí zasedání jsou také vlastní prezentace škol s důrazem na Témata týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce. Přítomní mohli shlédnout velmi pestrá pojetí 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského, 30 let od sametové revoluce a Mezinárodního roku zdraví rostlin. 

Během Valného shromáždění dále proběhly volby do Koordinačního týmu Sítě na období 2020 – 2023 a bylo schváleno přijetí nové školy, OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory. Součástí zasedání byl i doprovodný program. Účastníci měli možnost se svézt historickou tramvají, navštívit Podolskou vodárnu či komentovanou prohlídku Vyšehradu. Nechyběla také podvečerní plavba parníkem po Vltavě, kde si účastníci mohli za doprovodu živé hudby vychutnat Prahu z méně tradičního pohledu.

Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953. Hlavním cílem projektu je „zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“. V současnosti je členem Sítě více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí ve 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu. Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají třemi prioritními oblastmi: (1) celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí, (2) udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl a (3) mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví. Síť rovněž přispívá k provádění Cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání Agendy OSN 2030.

Česká republika (její právní předchůdkyně ČSSR) se do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO zapojila již v roce 1966. V současnosti je jejím členem 52 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol.  Základním dokumentem Sítě přidružených škol UNESCO v ČR je Charta. Od roku 1997 plní úlohu národního koordinátora Sítě Sekretariát České komise pro UNESCO. Nejvyšší řídícím orgánem sítě je Valné shromáždění, které se koná jednou ročně a účastní se ho zástupci všech škol sdružených v Síti přidružených škol UNESCO v České republice.

.