Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

česká síť přidružených škol unesco
Foto: (@MZV)

Přidružené školy UNESCO v ČR

 

Česká republika se v roce 1966 zapojila do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO (v originále „UNESCO Associated Schools Network" pod zkratkou „ASPnet"). Úlohu národního koordinátora tohoto projektu v České republice vykonává od roku 1997 po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") Sekretariát České komise pro UNESCO. Ten poskytuje školám potřebné informace a podněty ke spolupráci nejen v rámci Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, ale také se zahraničními školami ASPnet.

Do projektu Sítě přidružených škol UNESCO (dále jen „Sítě") , jenž byl zahájen už v roce 1953, je zapojeno více než 11,5 tisíc vzdělávacích institucí v 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu. Hlavním cílem je „ zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru".  Členové Sítě pracují s následujícími prioritními tématy:

1. celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí;

2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl;

3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

V současné době je v České republice členem Sítě 52 přidružených škol UNESCO, které zahrnují nejen mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, ale i školy umělecké nebo řemeslné.

Přidružené školy UNESCO se zaměřují na čtyři různé oblasti:

a) na světové problémy a prohlubování znalostí systému OSN

b) na interkulturní a multikulturní výchovu

c) na lidská práva a demokracii

d) na ekologii a otázky životního prostředí

Všichni členové Sítě zpracovávají během školního roku takzvaná Témata týdne škol UNESCO. Jejich zadání vychází z významných národních výročí a mezinárodních roků OSN. Smyslem vypracování těchto Témat je seznámit žáky s významnými událostmi či objevy národní i světové historie, stejně jako upozornit na palčivé problémy současnosti a to na pozadí prioritních témat.

Témata jsou jednotlivými školami prezentována každoročně v rámci takzvaného Valného shromáždění. Valné shromáždění je pravidelnou příležitostí pro setkání i vzájemnou inspiraci všech členů Sítě. Jejich pořadatelem je členská škola, v nedávné minulosti například Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku nebo ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ ve Znojmě, zatímco v roce 2020 se Valné shromáždění uskuteční v prostorách Akademie řemesel v Praze.

Program Valného shromáždění je vyplněn prezentací Témat, odbornými přednáškami, která vycházejí z Témat, a zahrnuje i blok národního koordinátora, který ve svém příspěvku shrnuje uplynulý školní rok a vytyčuje priority na ten nadcházející. Valné shromáždění také rozhoduje o přijímání nových škol do Sítě a volí členy Koordinačního týmu, který je výkonným orgánem Sítě, je složen z deseti volených zástupců škol, národního koordinátora a zástupce MŠMT. Zástupci škol jsou voleni během Valného shromáždění na tři roky. Předseda Koordinačního týmu je zástupcem Sítě v České komisi pro UNESCO. Všichni členové Sítě jsou pak vázáni pravidly, která jsou obsažena v Chartě Sítě přidružených škol UNESCO v České republice.

Nedílnou součástí členství v Síti je i účast na mezinárodních projektech a soutěžích. Jejich záměrem je v duchu prioritních témat integrovat ostatní členy Sítě mezinárodní úrovní. Příkladem z nedávné doby jsou účasti českých členů Sítě na projektu přeshraniční spolupráce v regionu Krušnohoří nebo semináři ve Vídni zaměřeném na oblast nehmotného kulturního dědictví. Zatímco prvý, více než roční projekt, propojil české a německé členy Sítě při příležitosti zápisu krušnohorské hornické krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO, záměrem druhého programu byla prezentace různých typů nehmotného kulturního dědictví, v českém případě vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku, které jsou součástí Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Veškeré informace o jednotlivých členech Sítě, jejich zaměření, aktivitách a projektech jsou k dispozici na webové stránce Sítě http://skoly-unesco.cz. V případě zájmu o členství v Síti kontaktujte Sekretariát České komise pro UNESCO na e-mailové adrese unesco@mzv.cz.

 

 

přílohy

charta české sítě přidružených škol unesco 417 kB pdf (Acrobat dokument) 27.2.2020

.