Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Složení České komise pro UNESCO

 

(Archivní článek, platnost skončena 30.12.2021.)

Složení České komise pro UNESCO od 1. 9. 2020

Zástupci ministerstev dle článku III odst. 1a Statutu Komise

 

Jméno

Instituce

Funkce

1

Mgr. Ladislav Bánovec

MŠMT

ředitel odboru mezinárodních vztahů

2

Ing. Robert Buřič

MV

referent odboru mezinárodní spolupráce a EU

3

PhDr. Petr Hnízdo

MK

ředitel odboru mezinárodních vztahů

4

brig. gen. Mgr. Aleš Knížek

MO

ředitel Vojenského historického ústavu Praha

5

JUDr. Renata Králová

MMR

ředitelka odboru cestovního ruchu

6

Mgr. René Miko

MZV

ředitel odboru OSN

7

PhDr. Ing. Přemysl Štěpánek, Ph.D.

MŽP

vedoucí oddělení mezinárodních organizací

Zástupci institucí dle článku III odst. 1b Statutu Komise

 

Jméno

Instituce

Funkce

8

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

Česká školní inspekce

náměstek ústředního školního inspektora

9

PhDr. Pavel Ciprian

Asociace muzeí a galerií ČR

ředitel Muzea města Brna

10

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

Český národní výbor Mezinárodního hydrologického programu (IHP)

předseda Českého národního výboru IHP

11

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Zelený kruh

členka Zeleného kruhu

12

Mgr. Jiří Hošna

Český rozhlas

ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

13

Mgr. Vlastimil Jura

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

člen představenstva ČRDM

14

Ing. arch. Věra Kučová

Národní památkový ústav

vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem

15

Mgr. Lenka Lázňovská

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)

ředitelka NIPOS

16

Mgr. Martina Lehmannová

Český výbor Mezinárodní rady muzeí (ICOM)

předsedkyně Českého výboru ICOM

17

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Sociologický ústav AV ČR

zástupkyně ředitele Sociologického ústavu AV ČR

18

PhDr. Tomáš Motl

Česká televize

výkonný ředitel ČT art

19

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.

Český národní komitét ICOMOS (ČNK ICOMOS)

vicepresident ČNK ICOMOS

20

RNDr. Jan Pašava, CSc.

Český národní komitét pro Mezinárodní geovědní program UNESCO (ČNK IGCP)

člen ČNK IGCP

21

Ing. Martina Pásková, Ph.D.

Rada národních geoparků

předsedkyně Rady národních geoparků

22

Ing. Pavel Pešout

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR)

ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR

23

Ing. Pavla Petrová

Institut umění - Divadelní ústav (IDU)

ředitelka IDU

24

PhDr. Ivan Rynda

Český národní komitét pro program Člověk a biosféra (MAB)

předseda Českého národního komitétu pro program MAB

25

Mgr. Jana Měchurová, MA

CzechTourism

vedoucí oddělení edice CzechTourism

26

Mgr. Michal Sejk

Česká archivní společnost

člen výboru České archivní společnosti

27

PhDr. Jana Součková, DrSc.

Český komitét Modrého štítu

předsedkyně Českého komitétu Modrého štítu

28

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

Akademie věd ČR

předsedkyně Rady pro zahraniční styky Akademie věd ČR

29

Mgr. Václav Pražák

Síť přidružených škol UNESCO (ASPnet)

předseda Koordinačního týmu ASPnet

30

PhDr. Martin Šimša, Ph.D.

Národní ústav lidové kultury

ředitel Národního ústavu lidové kultury

 Zástupci jmenovaní ad personam dle článku III odst. 1c Statutu Komise

 

Jméno

Instituce

Funkce

31

Mgr. Michal Beneš, CSc.

 

 

32

MUDr. Eva Nováková

Klub UNESCO Kroměříž

předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž

33

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

 

člen Mezivládní rady Programu pro řízení společenských přeměn MOST

34

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Česká komise pro UNESCO

předseda České komise pro UNESCO

Čestní členové dle článku IV Statutu Komise

 

Jméno

Instituce

Funkce

35

RNDr. Milena Blažková

MEDIA IN

 

36

Mgr. Vlastimil Ježek

Obecní dům

 

37

PhDr. Jan Krist

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

 

38

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.

Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze

 

39

doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Klub ekologické výchovy

 

Vedoucí tajemník ČK pro UNESCO dle článku III odst. 6 Statutu Komise

 

Jméno

Instituce

Funkce

40

PhDr. František Med

vedoucí tajemník ČK pro UNESCO (MZV)

vedoucí tajemník ČK pro UNESCO

.