Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Odborné sekce České komise pro UNESCO

 

Česká komise pro UNESCO zřídila v souladu s čl. VIII platného znění Statutu tři odborné sekce: (1) sekci pro vzdělávání, vědu a informatiku, (2) sekci pro kulturu a komunikaci a (3) sekci pro životní prostředí.

Sekce jsou složeny z členů Komise, kteří projeví zájem v dané sekci pracovat, a z dalších odborníků, kteří nejsou členy Komise. Členství v sekcích je čestné. Předseda sekce je jmenován předsedou Komise na návrh Komise z řad jejích členů.

V současnosti je předsedkyní sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku RNDr. Jana Dlouhá, PhD., předsedkyní sekce pro kulturu a komunikaci Mgr. Lenka Lázňovská a předsedou sekce pro životní prostředí PhDr. Ivan Rynda.

Sekce se dle svého odborného zaměření podílejí na plnění programů UNESCO a dávají Komisi návrhy na rozvíjení české účasti na činnosti UNESCO. Zasedání sekcí se konají podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně.

K řešení konkrétních úkolů může sekce ustavit ad hoc pracovní skupiny, které se schází samostatně podle potřeby. V současnosti je ustavena ad hoc pracovní skupina k programu UNESCO "Paměť světa", jejímž předsedou je Mgr. Michal Beneš, CSc.

.