Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

UNESCO

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2021

thumb

Plénum České komise pro UNESCO schválilo dne 18. května 2022 per rollam Výroční zprávu České komise pro UNESCO za rok 2021. více ►

Veřejné prohlášení České komise pro UNESCO na podporu svobody tisku a role novinářů na pozadí aktuálního válečného konfliktu na Ukrajině

thumb

UNESCO od svého vzniku v r. 1945 usiluje o udržení světového míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy, kultury, komunikace a výměny informací, a prosazováním úcty k lidským právům a… více ►

Mendelova genetická konference 2022

thumb

Kdy: 20.07.2022 - 23.07.2022 , Kde: Brno, Česká republika

U příležitosti oslav dvoustého výročí narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela, k nimž se připojilo také UNESCO, se na počest tohoto… více ►

Prohlášení UNESCO v návaznosti na přijetí rezoluce o agresi proti Ukrajině Valným shromážděním OSN

thumb

Současně se dne 15.3. mimořádně sejde Výkonná rada UNESCO , aby "vyhodnotila dopad a důsledky současné situace na Ukrajině ve všech aspektech mandátu UNESCO". více ►

Dopis předsedy České komise pro UNESCO svému ukrajinskému protějšku v reakci na aktuální dění

thumb

V návaznosti na hrubé porušení mezinárodního práva a zahájení vojenské agrese vůči Ukrajině ze strany Ruské federace, se Česká komise pro UNESCO rozhodla ústy svého předsedy vyjádřit podporu a… více ►

Oslavy výročí 200 let od narození G.J. Mendela s podporou UNESCO

thumb

V listopadu 2021 rozhodla 41.Generální konference UNESCO o zařazení výročí 200 let od narození Gregora Johanna Mendela mezi významná mezinárodní výročí v letech 2022-23 , k jejichž připomenutí se… více ►

Zahájen 16. ročník programu UNESCO – L’Oréal Pro ženy ve vědě

thumb

Dne 12. prosince 2021 byl zahájen 16. ročník programu UNESCO – L’Oréal Pro ženy ve vědě v České republice. Jeho smyslem je ocenit ženy působící ve vědeckých oborech a poskytnout… více ►

Přehled záštit za rok 2021

Česká komise pro UNESCO udělila v roce 2021 záštitu 16 projektům. více ►

Plenární zasedání České komise pro UNESCO dne 3. prosince 2021

thumb

Dne 3. prosince 2021 se v prostorách Černínského paláce a souběžně skrze online platformu uskutečnilo letošní druhé plenární zasedání České komise pro UNESCO. Zasedání řídil její předseda, prof.… více ►

COVID-19: Předseda České komise pro UNESCO prof. Štech upozorňuje na zásadní význam zachování prezenčních forem vzdělávání

thumb

Předseda České komise pro UNESCO[1] prof. Stanislav Štech doporučuje vládě, aby v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci v ČR nepřistupovala k plošnému uzavírání škol a školských… více ►

Audrey Azoulay - generální ředitelka UNESCO

thumb

Generální konference UNESCO na svém 41. zasedání zvolila dne 9.11.2021 Audrey Azoulay (Francie) na druhé funkční období generální ředitelkou UNESCO. V čele organizace stojí Audrey Azoulay od 15.… více ►

Statut České komise pro UNESCO

Statut České komise pro UNESCO byl v aktualizovaném znění schválen ministrem zahraničních věcí dne 2. listopadu 2021. více ►

Oslavy zápisu Slavných lázeňských měst Evropy na Seznam světového dědictví UNESCO

thumb

Dne 1. října 2021 proběhly v Karlových Varech oslavy zápisu jedenácti slavných lázeňských měst Evropy (The Great Spa Towns of Europe) na Seznam světového dědictví UNESCO ke dni 24. července 2021.… více ►

27. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice

thumb

Ve dnech 20. a 21. září 2021 se v Litovli uskutečnilo 27. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací… více ►

Vyhlášení výsledků výtvarné, literární a fotografické soutěže 2020 -2021

Dne 15. září byly v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v budově Černínského paláce vyhlášeny výsledky výtvarné, literární a fotografické soutěže 2020-21, jejíž téma se neslo v duchu tématu… více ►

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – slavnostní předání cen

Dne 9. září se na zahradě Lidické galerie uskutečnilo každoroční slavnostní vyhlášení nejvyšších ocenění Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, medailí „Lidická růže“ a Cen… více ►

Složení České komise pro UNESCO

Od 1. prosince 2019 má Česká komise pro UNESCO celkem 35 řádných členů a 5 členů čestných. Jsou jimi představitelé příslušných ministerstev, významných vědeckých, kulturních a pedagogických… více ►

Jizerskohorské bučiny jsou naší první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO

Jizerskohorské bučiny získaly titul světového dědictví UNESCO a jsou tak první přírodní památkou v ČR zapsanou na Seznam. Rozhodl o tom Mezivládní Výbor světového dědictví dne 28. 7. 2021 na svém… více ►

Slavná lázeňská města Evropy jsou světovým dědictvím UNESCO

thumb

Jedenáct předních lázeňských měst Evropy, mezi nimiž jsou i Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, získalo titul světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom Mezivládní Výbor světového… více ►

.