Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

UNESCO

Plenární zasedání České komise pro UNESCO dne 2. prosince 2022

thumb

Dne 2. 12. 2022 se v prostorách ministerstva kultury uskutečnilo letošní druhé plenární zasedání České komise pro UNESCO, které řídil její předseda, prof. Stanislav Štech. více ►

Nové české zápisy na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO

Během zasedání Výboru pro nemateriální dědicví (ICH) UNESCO v Rabatu bylo dne 1.12. t.r. rozhodnuto o zapsání nadnárodní nominace „Vorařství“, kterou předložila ČR společně s dalšími… více ►

MZV ČR se připojilo ke kampani OSN „Orange the World“ - 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR se stejně jako v předchozích letech připojuje k celosvětové kampani OSN proti násilí na ženách, jejímž symbolem je oranžová barva. více ►

Účast ČR na zasedání mezivládní rady Mezinárodního programu pro rozvoj komunikace (IPDC) v UNESCO

Prostřednictvím Stálé delegátky při UNESCO byla ČR zastoupena na 33. bienálním zasedání mezivládní rady Mezinárodního programu pro rozvoj komunikace (IPDC), které se konalo v sídle UNESCO v… více ►

28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice: Liberec 19.–20. září 2022

thumb

Ve dnech 19. a 20. září 2022 se v Liberci uskutečnilo již 28. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Cílem této každoroční akce je vyhodnocení činnosti členských škol… více ►

Předání ocenění účastníkům výtvarné, literární a fotografické soutěže 2022 pořádané Klubem ekologické výchovy ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO a s Českou zemědělskou univerzitou

thumb

Aktuální ročník výtvarné, literární a fotografické soutěže se nesl v duchu „Mezinárodního roku řemeslného rybolovu a akvakultur“, tématu udržitelného rozvoje vyhlášenému Valným… více ►

Vernisáž výstavy „Praha, Český Krumlov, Telč – 30. let na Seznamu světového dědictví UNESCO“

thumb

Kdy: 08.09.2022 , Kde: Paříž, Francie

U příležitosti letošního 30. výročí zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového kulturního a… více ►

Informace k aktuálním projektům pod záštitou České komise pro UNESCO

thumb

Bližší informace o letošních projektech pod záštitou České komise pro UNESCO, včetně internetových odkazů, lze získat v přiloženém přehledu. více ►

Veřejná výzva České komise pro UNESCO členům národní komise pro UNESCO Ruské federace

thumb

Česká komise pro UNESCO vydala prohlášení směřované členům národní komise pro UNESCO Ruské federace ve věci dodržování mezinárodněprávních závazků Ruska. K dispozici je v českém a anglickém… více ►

České vítězky talentového programu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě 2022

thumb

V rámci galavečera dne 21. června 2022 byly vyhlášeny tři vítězky letošního 16. ročníku soutěže L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě Česká republika, jehož cílem je aktivně podpořit možnosti… více ►

Dar České komise pro UNESCO Národní knihovně

thumb

V červnu 2022 předal Sekretariát České komise pro UNESCO Národní knihovně ČR dar zahrnující 237 publikací primárně z produkce UNESCO. Ty byly původně součástí knižního fondu zrušené knihovny… více ►

Plenární zasedání České komise pro UNESCO dne 3. června 2022

thumb

Dne 3. června 2022 se v prostorách Černínského paláce uskutečnilo letošní první plenární zasedání České komise pro UNESCO. Zasedání řídil její předseda, prof. Stanislav Štech. více ►

Výsledky dětské výtvarné soutěže „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“

thumb

Dne 3. června 2022 proběhlo v Černínském paláci v Praze vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“, kterou uspořádal… více ►

Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2021

thumb

Plénum České komise pro UNESCO schválilo dne 18. května 2022 per rollam Výroční zprávu České komise pro UNESCO za rok 2021. více ►

Veřejné prohlášení České komise pro UNESCO na podporu svobody tisku a role novinářů na pozadí aktuálního válečného konfliktu na Ukrajině

thumb

UNESCO od svého vzniku v r. 1945 usiluje o udržení světového míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy, kultury, komunikace a výměny informací, a prosazováním úcty k lidským právům a… více ►

Mendelova genetická konference 2022

thumb

Kdy: 20.07.2022 - 23.07.2022 , Kde: Brno, Česká republika

U příležitosti oslav dvoustého výročí narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela, k nimž se připojilo také UNESCO, se na počest tohoto… více ►

Prohlášení UNESCO v návaznosti na přijetí rezoluce o agresi proti Ukrajině Valným shromážděním OSN

thumb

Současně se dne 15.3. mimořádně sejde Výkonná rada UNESCO , aby "vyhodnotila dopad a důsledky současné situace na Ukrajině ve všech aspektech mandátu UNESCO". více ►

Dopis předsedy České komise pro UNESCO svému ukrajinskému protějšku v reakci na aktuální dění

thumb

V návaznosti na hrubé porušení mezinárodního práva a zahájení vojenské agrese vůči Ukrajině ze strany Ruské federace, se Česká komise pro UNESCO rozhodla ústy svého předsedy vyjádřit podporu a… více ►

Oslavy výročí 200 let od narození G.J. Mendela s podporou UNESCO

thumb

V listopadu 2021 rozhodla 41.Generální konference UNESCO o zařazení výročí 200 let od narození Gregora Johanna Mendela mezi významná mezinárodní výročí v letech 2022-23 , k jejichž připomenutí se… více ►

.