Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Berlínská konference ke klimatu a bezpečnosti – možnost virtuální účasti

 

Ve dnech 7. září až 2. října 2020 proběhne druhá část virtuální Berlínské konference ke klimatu a bezpečnosti.  Je koncipována jako soubor mnoha oddělených diskusních panelů k různým dílčím tématům klimatické bezpečnosti a  v případě mnohých panelů umožňuje i participaci odborné veřejnosti. Registraci k  virtuálnímu sledování jednotlivých panelů je možné zajistit prokliknutím do programu konference.
 

První část Berlínské konference ke klimatu a bezpečnosti, která proběhla  23. – 24. června, obsahovala i významný politický segment cílící na přijetí dalších systémových  opatření v oblasti klimatu a bezpečnosti v rámci OSN, zejména pak na pravidelné zpracovávání globální zprávy o klimatických rizicích s dopady na mezinárodní bezpečnost, kterou by prezentoval generální tajemník OSN s doporučeními dalších kroků v Radě bezpečnosti OSN. ČR podpořila tento  podnět nejen v rámci Skupiny přátel OSN pro klima a bezpečnost, ale i svým národním prohlášením na speciálním otevřeném zasedání Rady bezpečnosti OSN  24. července.

V odborném segmentu  červnové části Berlínské konference byla představena nová zpráva  Postupimského institutu pro výzkum dopadů změny klimatu  „10 Insights on Climate Impacts and Peace“ shrnující nejnovější vědecké poznatky v oblasti klimatické bezpečnosti.

Druhá část Berlínské konference ke klimatu a bezpečnosti ve svém programu zahrnuje  panely geograficky zaměřené na Sahel a obecně na Afriku a Pacifik, a další panely zabývající se např. významem zakomponování dat klimatické bezpečnosti do integrované analýzy k udržování míru, vztahem mezi klimatickou bezpečností a adaptací na změnu klimatu,  potřebou vytváření národních plánů rozvoje za zohlednění klimatických bezpečnostních a rozvojových rizik, vztahem klimatu a bezpečnosti s ohledem na postavení žen,  vztahem mezi změnou klimatu a mediací konfliktů, dopady změny klimatu na nový trend městské migrace apod.

Jednotlivé segmenty jsou zaštítěny předními mezinárodními organizacemi a think-tanky zabývajícími se prevencí konfliktu a udržením mezinárodního míru a klimatickou bezpečností. Jsou mezi nimi UNSSC, UNEP, EPLO, IDLO, ale i egyptský CCCPA, Postupimský institut pro výzkum dopadů změny klimatu PIK, německé Adelphi, britský Chatham House nebo nizozemský Clingendael. Jeden z panelů zaměřený na evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku ve vztahu ke změně klimatu bude propojen i s Mnichovskou bezpečnostní konferencí.

.