Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zlatá Praha
Foto: OZZKZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Co znamená PPKK na pozadí tří dekád krajanské agendy na MZV ČR - krajanské stopy v Gruzii

 

Již více než dvacet let vydává oddělení krajanských záležitostí etnickým Čechům potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí (PPKK). Česká republika tímto konfirmačním aktem potvrzuje žadateli, na základě předložených dokladů, jeho etnickou příslušnost k českému národu, která se udržuje po linii předků.
 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o akt deklaratorní povahy, který je možné uplatnit do třetí generace, představuje PPKK pro řadu našich krajanů, jejichž předci přišli do zahraničí v dřívějších emigračních vlnách a nemají již české občanství, poslední možnost, jak se oficiální cestou hlásit k českým kořenům.

Pro mnohé z nich je PPKK jen formálním potvrzením kořenů, ke kterými se jeho rod hlásí, pro jiné je užitečným nástrojem při přesídlení ze zahraničí do ČR, neboť vláda České republiky umožňuje lidem s českými kořeny získat na území ČR trvalý pobyt za účelem přesídlení, a to v souladu s usnesením vlády ČR č. 1014 z 8. prosince 2014 na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle § 66, odstavec 1 písmeno b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů.

Oddělení zvláštního zmocněnce vydává ročně několik set takových potvrzení. Každá jednotlivá žádost představuje poměrně náročný proces ověřování a posuzování předložených dokumentů a informací. Řada žadatelů zaměňuje českou národnost s původem na území bývalého Československa, nicméně s jasnou příslušností k jiné národnosti (časté případy Ukrajinců a Rusínů narozených v době, kdy byla Zakarpatská Rus součástí Československa). Na druhé straně je řada žadatelů ze zámoří, kteří si nejsou jisti oprávněností žádosti, neboť jsou zmateni narozením svých předků na území Rakouska – Uherska (pohled americký na ius soli), nicméně v českých rodinách. To prakticky znamená, že ZZKZ musí nechtěně v řadě případů žadatele z dnešní Ukrajiny zklamat, ale na druhé straně některé krajany ze zámoří k podání žádosti povzbudit, protože splňují podmínky, aniž by v to doufali. Osoby s PPKK po přesídlení do ČR a po splnění zákonné lhůty mohou požádat o české občanství.

Pro reálnou představu: OZZKZ vydalo za rok 2019 necelých pět set nových potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě a k tomu vystavilo cca 130 aktualizovaných potvrzení. Nejčastěji o něj žádají krajané ze zemí, jako jsou Ukrajina, Srbsko a Rusko, nezřídka přicházejí žádosti také např. z USA, Venezuely, Velké Británie a dalších zemí. PPKK je vyjádřením upřímného zájmu krajana být i nadále identifikován jako Čech. Platí to i pro další generace našich krajanů po celém světě, který se stává čím dál více kosmopolitním, a lidé si stále častěji uvědomují, jakou hodnotu má pro ně národní identita a kulturní kořeny. Jsme proto rádi, když se k nám po letech dostanou do rukou téměř historické exempláře PPKK, jako se tomu stalo při únorovém setkání s paní Apolinarií Rubešovou, krajankou z Gruzie, která s sebou do kanceláře zvláštního zmocněnce přinesla řadu zajímavých, dnes již vpravdě historických dokumentů týkajících se zakládání českého spolku Zlatá Praha v Tbilisi v 90. letech 20. století. Při prohlížení takových historických materiálů si uvědomujeme, že péče MZV o krajany se již pomalu stává krásnou tradicí péče novodobého českého státu o českou sounáležitost.

Pokud se chcete dozvědět více o PPKK,  informace naleznete na našich stránkách.

PPKK

PPKK

 

.