Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jednání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí

 

Dne 1. prosince 2020 se uskutečnilo druhé pracovní jednání Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí v tomto roce.  Vzhledem k aktuální pandemické situaci se setkání uskutečnilo formou on-line.
 

Předseda meziresortní komise, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký, úvodem shrnul hlavní dění v oblasti krajanské politiky za uplynulých osm měsíců, které byly ovlivněny pandemií koronaviru, a informoval o operativních řešeních pomoci krajanům v této době. Pandemická situace si v původně naplánovaném krajanském programu vynutila řadu změn. Velká část akcí musela být zrušena zcela nebo přesunuta do příštího roku,  některé akce pokračovaly v omezeném prezenčním, v případě, že to podmínky umožnily,  režimu, část se mohla realizovat jen díky kreativnímu přesunutí do on-line podoby.

V bodech věnovaných prioritám vytýčeným pro rok 2020 informoval zvláštní zmocněnec komisi především o konkrétních výsledcích dosažených ve společné práci ministerstev. Jednalo se o hlavní úkol roku (MZV a MŠMT) - dokončení dlouho připravovaného vládního schválení navýšení finančního zajištění Programu na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí na následujících pět let (2021-2025). Druhým nesporným úspěchem bylo nalezení střednědobé finanční podpory Komenského školy ve Vídni. Ve věci podpory české komunity v Banátu, priorita krajanské politiky, kterou rovněž silně poznamenalo omezení pohybu osob a turistických aktivit během léta, poděkoval jednotlivým resortům za zaslané příspěvky a spolupráci. Zdůraznil význam zapojení resortů vzhledem k široké průřezovosti jednotlivých témat.  Rovněž představil ustanovení nové pracovní skupiny Banát a plánovaný kalendář aktivit na rok 2021.

Ve zvláštním bodu, věnovaném Velké Británii, popsal dopady pandemie COVID19 na místní krajanskou komunitu i školy. Epidemie ovlivnila nejen krajanské aktivity, ale především praktický život Čechů. Řada krajanů se v UK v roce 2020 potýkala nejen s nutnými administrativními kroky v souvislosti s Brexitem, ale i se složitou životní situací související s uzavřením místních  úřadů, škol a  zrušením ekonomických aktivit. Poděkoval za součinnost v této oblasti MPSV a české vládě za účinnou a rychlou reakci při hledání okamžitého řešení, které se na jaře podařilo nalézt (usnesení vlády o pomoci).

 Následně informoval o nové  prioritě v krajanské oblasti, a to  propojování krajanských komunit.  S tímto cílem vznikla za podpory MZV nová platforma Czech.global,  která má Čechům žijící v zahraničí  usnadnit propojení nejen s ČR, ale rovněž globálně mezi sebou. Platforma by měla oslovit především mladou generaci a spolkově neorganizovanou část krajanů. Přínosem bude lepší vzájemná informovanost o  jednotlivých krajanských aktivitách, a rovněž doplnění jiných oborových platforem, jako je např. Czexpatsinscience (oblast české vědy v zahraničí).

S cílem aktivně podpořit obecný rozvoj platforem sdílení a alternativních způsobů komunikace ministerstvo zahraničních věcí v listopadu zahájilo sérii on-line krajanských debat. V rámci první online debaty měli Češi žijící v zahraničí možnost hovořit a klást otázky přímo ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi. Hlavním tématem této diskuse byla otázka korespondenční účasti ve volbách pro české občany dlouhodobě žijící v zahraničí,  a to již v nadcházejících volbách v roce 2021, které ministr Tomáš Petříček přislíbil osobní podporu. Vzhledem k zájmu krajanů o diskusi nad řadou dalších témat  se připravuje další debaty. Nejbližší se uskuteční v pátek 11. prosince v 16 hodin na téma konzulárních služeb s NM SPK Martinem Smolkem (registrační formulář).   

V dalším bloku jednání se k představeným tématům vyjadřovali zástupci resortů. Závěrem zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti představil plány a úkoly v krajanské oblasti na rok 2021 a poděkoval resortům i krajanským komisím, resp. výborům v obou komorách Parlamentu ČR za spolupráci a zásadní podporu krajanské agendě v roce 2020.

.