Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Krajanská konference
Foto: mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanská konference na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory“

 

Konference byla v roce 2021 poprvé připravována společně čtyřmi subjekty: Senátem PČR, AV ČR - zastoupené Etnologickým ústavem AV ČR, MZV ČR a Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů.  V průběhu konference byla předána ocenění za zásluhy pěti nejaktivnějším krajanům v posledních  letech.  Součástí konference bylo rovněž přijetí v Černínském paláci, sídle ministerstva zahraničí, ministrem zahraničních věcí Jakubem Kulhánkem.
 

V průběhu prvního pracovního dne, po přivítání účastníků konference předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí senátorem Tomášem Czernínem, vystoupil předseda Senátu Miloš Vystrčil, který ve svém projevu zdůraznil význam a roli krajanské komunity v zahraničí pro Českou republiku. Rovněž připomněl roli Stálé komise pro krajany v zahraničí, jejíž vznik je úzce spojen se zahájením činnosti Senátu. Členy komise byli téměř všichni předsedové Senátu. Potvrdil pokračující zájem Senátu o prosazení umožnění korespondenční volby pro občany žijící v zahraničí. Následně se předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová věnovala české vědecké komunitě v zahraničí a zdůraznila zájem a úsilí zajistit takové podmínky v ČR, které by vědce motivovaly k návratu zpět do ČR. Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek ve svém vystoupení ocenil historickou roli české komunity v zahraničí jak při formování Československa, tak i v kritických historických momentech. Zároveň zdůraznil, že ministerstvo zahraničních věcí spolupracuje s celou krajanskou komunitou, kterou se snaží propojovat. Ministerstvo vnímá i potřeby novodobé české diaspory, které se snaží řešit,   s cílem zjednodušit návrat této části komunity zpět do ČR.  Připomněl rovněž formy podpory české komunity v zahraničí, především navýšení peněžní prostředků na peněžní dary pro české krajanské spolky v zahraničí, jejichž navýšení se podařilo v roce 2020 prosadit na vládní úrovni. Náměstek sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek ve svém vystoupení detailněji představil aktivity a priority ministerstva ve vztahu k české komunitě, tj. posílení spolupráce s mladší generací (vědci, studenti, mladí profesionálové), řešení potřeb rodin s dětmi a podpora výuky českého jazyka v zahraničí, či propojování jednotlivých skupiny v zahraničí. Z aktuálních témat zmínil zlepšování konzulárních služeb a jejich digitalizaci, posilování personálních kapacit MZV a potřebu krajanského zákona. Účastníky konference rovněž přivítala předsedkyně Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Eliška Hašková Coolidge, která se věnovala roli české komunity v zahraničí a poděkovala za organizaci této konference.

Další část programu byla věnována příspěvkům, které byly zaměřeny na roli a historický vývoj krajanských komunit v zahraničí.

První den konference byl završen společenským setkáním, číší vína, podávanou ministrem zahraničních věcí Jakubem Kulhánkem v Černínském paláci, v rámci, které měli účastníci konference možnost osobního rozhovoru s ministrem zahraničí či neformálních vzájemných rozhovorů. Řada účastníků konference rovněž využila možnosti navštívit prostory Masarykova bytu.

Druhý den konference byl zahájen předáním cen krajanským osobnostem za dlouholetou činnost pro krajanské komunity. Cenu obdrželi: Marta Hrušovská (Slovensko), Milan Kocourek (Velká Británie), Petr Bísek (USA), Marie Brandeis (Rakousko), Tomáš Mertl (Švýcarsko). Účasti krajanů ve volbách a aktivitám Senátu s cílem umožnit korespondenční volby se ve svém příspěvku věnoval T. Czernin. Vedoucí oddělení pro krajanské záležitosti Jiří Krátký představil detailněji aktivity MZV a krajanského oddělení. MZV vnímá přínos české krajanské komunity pro ČR. Zdůraznil, že role MZV spočívá v podpoře a propojování krajanů mezi sebou i s ČR. Český stát podporuje krajanskou komunitu jak finančně, prostřednictvím Programu na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí, tak i hledáním systémových řešení problémů české komunity v zahraničí prostřednictvím Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. Inspiraci hledá MZV i v zahraničí.

Následovaly příspěvky zástupců krajanů z Francie (L. Slavíková-Boucher - Česká škola bez hranic), Srbska (V. Kršan), Chorvatska (A. M. Štrumlová Tučková a V. Bílek), USA (Petr Bísek a C. Rokusek – Czech and Slovak Museum and Library, Cedar Rapids), Velké Británie (M. Kocourek), Německa (K. Pokorný), Rakouska (H. Basler a p. Pachta), Švýcarska (J. Havelka), Švédska (B. Karlsson). Svou činnost rovněž představily zástupkyně iniciativy „Chceme volit distančně“ (D. Straková a M. Mc Cabe) a zástupce projektu „Czechoslovak Talks“ (M. Nekola), a rovněž projektu „České kořeny“ (M. Fialková).

 
Dvoudenní konference byla příležitostí nejen pro prezentaci postojů jednotlivých institucí ke krajanské komunitě, ale rovněž poskytla, formou odborných příspěvků a názorů krajanů, řadu nových informací, impulsu pro krajanskou politiku. Umožnila rovněž řadu neformální setkání a propojení krajanů z různých zemí.

Záznam z konference lze zhlédnout v českém i anglickém jazyce zde, a to včetně tlumočení do anglického jazyka.

Krajanská konference

Krajanská konference

Krajanská konference

Krajanská konference

 

.