Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kulatý stůl v Senátu PČR na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích“

 

V pondělí 3. února 2020 se uskutečnil pod záštitou předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáše Czernina v Kolovratském paláci další kulatý stůl na téma moderního uchopení krajanské politiky státu a budoucí podoby „Programu podpory českého kulturního dědictví  v zahraničí v letech 2021-2025“.
 

Hlavním bodem kulatého stolu bylo představení a diskuse nad společným návrhem MZV ČR a MŠMT ČR  budoucí podoby „Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021-2025“. Za MZV k tomuto bodu vystoupili náměstek ministra pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek a zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti  Jiří Krátký. Za MŠMT hovořila náměstkyně ministra přo řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková a ředitel odboru mezinárodních vztahů Ladislav Bánovec.

Nový plán podpory na léta 2021 – 2025 se opírá o provedené zmapování aktivit a potřeb Čechů ve světě a o moderní pohled na českého krajana s důyrazem na jeho hodnotu, kterou představuje pro českou společnost. Hlavním rysem návrhu  je proto modernizace a přizpůsobení hlavního nástroje podpory krajanů co do objemu i formy tak, aby odpovídal proměněné české zahraniční komunitě. Po patnácti letech existence si Program zasluhuje potřebnou valorizaci a úpravu i z důvodu, že poskytuje podporu dvakrát tak velkému společenství krajanských organizací, než tomu bylo na jeho počátku.  

Zájem o projednávaná téma dokládá i historicky rekordní účast, neboť kulatého stolu se zúčastnily téměř tři desítky osob - zástupců  z řad Senátu i Poslanecké sněmovny PČR, ministerstev zahraničí, školství, vnitra, financí, průmyslu a obchodu, krajanů z Rakouska, Slovenska, Velké Británie, Francie, pozvaných hostů z řad mladých českých vědců v Německu a v ČR, současných i bývalých krajanů vědecky působících ve Velké Británii a Rakousku, vědeckých institucí (AV ČR a Etnologického ústavu AV ČR), Českého rozhlasu a v neposlední řadě partnerů aktivních v oblasti vzdělávání dětí v zahraničí i v ČR (České školy bez hranic, společnost TerraClub).

Z jednání a následné diskuse i závěrečného shrnutí, kterého se ujal předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Czernin, vyplynula všeobecná podpora návrhu moderního přístupu k podpoře krajanů ze strany českého státu.

Účastníci krajanského setkání si v pravé poledne připomněli minutou ticha památku velkého podporovatele moderního rozvoje krajanské politiky státu, zesnulého předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery.

Fotogalerie k nahlédnutí zde.

.