Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Květnové pracovní zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí Radia Praha

 

Dne 23. května 2019 se uskutečnilo pravidelné semestrální zasedání Konzultační rady pro  rozhlasové vysílání  do zahraničí.
 

 
 

Konzultační rada, svolávaná tradičně zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti, se schází dvakrát ročně. Na květnovém zasedání se kromě tradičního přehledu činnosti za uplynulá dvě čtvrtletí hovořilo o aktuálních trendech rozvoje koncepce práce se sociálními sítěmi, ale také například o problémech při neautorizovaném přebírání zpráv některými zahraničními mediálními subjekty. Tento jev se objevoval zvláště často v posledním roce. Problémem je, že se u neautorizovaného přebírání často jedná jen o kopírování určité části, která je někdy zasazena do zcela jiného kontextu, což může vést ke značnému zkreslení celkové informace. Toto se děje především mimo území EU, kde Radio Praha nemá možnost domoci se nápravy a náležité právní ochrany.

Rada se dále zabývala vhodnými propojujícími tématy pro příští období, kterým je v roce 2019 především 30. výročí Sametové revoluce. Radio Praha bude v roce 2019 přítomno nejen u řady akcí, které si tuto událost budou připomínat, ale má připraveno toto výročí i jako téma průřezové. K oblastem, na které se činnost rádia zaměří, bude patřit i ekonomická diplomacie a kultura. Nezůstalo však jen u krátkodobého plánování a upřesňování činnosti pro tento rok. Členové rady hovořili rovněž o střednědobých výhledech v činnosti rádia, včetně hospodářských. Aktivně pak jednotliví členové přispěli do diskuse i svými zkušenostmi a konkrétními návrhy, jak nadále a systematicky zvyšovat účinnost a dosah zahraničního vysílání. Kromě technologických novinek jsou to především vizualizace vysílání a přiblížení se posluchači možností nahlédnout do zákulisí, což zatraktivňuje tento nástroj především pro mladé posluchače. Jednou z cílových skupin jsou studenti programů Erasmus. Rádio Praha také plánuje u příležitosti srpnového výročí svého vzniku změnu názvu na Radio Prague International.

Zahraniční vysílání Radia Praha má již v českém krajanském prostředí dlouholetou tradici, která se datuje od roku 1936. Při naplňování cílů péče státu o Čechy v zahraničí plní důležitou informační, kulturní a především spojovací funkci. Také z tohoto důvodu je klíčovým nástrojem podpory práce oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti, ale i odboru veřejné diplomacie nebo Českých center.

Radio Praha https://www.radio.cz/cz rovněž provozuje webové stránky pro Čechy v zahraničí www.rozhlas.cz/krajane/portal/ a spolupracuje s desítkou krajanských rozhlasových stanic v celém světě.

 

.