Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Marta Vacca Veselá
Foto: OZZKZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Lucembursko – moderní pojetí krajanství

 

Setkání zvláštního zmocněnce pro krajany Jiřího Krátkého s předsedkyní lucemburské krajanské asociace Amitiés tchèque et slovaque – Luxembourg v Praze, 17. února 2020
 

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti se v Praze setkal s předsedkyní lucemburského krajanského spolku Martou Vacca Veselou. Téma rozhovoru se týkalo hned několika oblastí současného i tradičního krajanského života v  kosmopolitním Lucembursku.  Patří sem praktické potřeby mladých lidí, zkušenosti s moderní formou vedení spolku, důležitost udržování českého jazyka u  dětí, aktivní zájem krajanů o dění v ČR, tendence dospívajících dětí narozených v zahraničí vracet se do ČR, a to nejen za prarodiči nebo na vysokoškolská studia. Velmi zajímavá reflexe o důležitosti českého jazyka se spojila s tématem přirozeného propojování různých českých generací v zahraničí.  Paní předsedkyně projevila zájem o informace a možnost zúčastnit se připravované zářijové krajanské konference, která se uskuteční v Praze ve dnech 29.-30. září v Senátu Parlamentu ČR.

Český krajanský spolek vznikl v Lucemburku v roce 1972 v návaznosti na příchod většího počtu Čechů po roce 1968. Na jeho vytvoření se podíleli jak Čechoslováci, tak i sympatizující Lucemburčané. Mezi nimi byl i lucemburský ministr vnitra Robert Krieps. Prvním předsedou se stal František Šedý. Po celou dobu své existence spolek propagoval naši zem a její kulturu. Svými kulturními akcemi šířil dobré jméno vlasti nezávisle na režimu, který právě byl doma u moci. Dnes se spolek dynamicky vyvíjí v reakci na dobovou proměnou českého krajana a jeho přirozenou potřebu zůstávat v kontaktu s vlastí. V Lucembursku žije kolem 1.5 tisíce Čechů, z nichž přibližně celá polovina si najde cestu k českým akcím pořádaným v Lucembursku. K důležitým krajanským aktivitám v Lucembursku patří kromě menších akcí i pořádání tradičního českého reprezentačního plesu, české Divadlo v Luxu, dětský folklórní spolek Melimelo a česká sobotní škola. Na obligátní otázku, kterou zvláštní zmocněnec pokládá svým hostům, v jakém směru by bylo možné více podpořit činnost krajanů v zemi, předsedkyně spolku jednoznačně označila oblast kultury. Podpora pořádání větších kulturních akcí v zemi, kde nejsou zastoupena Česká centra, je ze všech krajanských aktivit nejžádanější.

.