Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

moje česká škola
Foto: moje česká škola
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Moje česká škola představuje knižní edici „Čti česky“ a první čítanku pro vícejazyčné děti

 

Moje česká škola představuje první text ze zbrusu nové knižní edice s názvem „Čti česky“, čítanek pro zjednodušené čtení s texty připravenými přímo na míru dětem žijícím v zahraničí.

Na čítance s názvem „Pověst o Horymírovi a Šemíkovi“ pracovali studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, žáci z České a slovenské školy Okénko v Londýně, odborníci na didaktiku, logopedii a vzdělávání. Každá čítanka obsahuje také metodiku, pracovní list a výkladový slovníček. Tvorba čítanky byla podpořena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci dotačního programu Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

Čítanky se zaměřují jak na rozvíjení techniky čtení, tak prohloubení čtení s porozuměním. Každá čítanka obsahuje řadu otázek a úkolů. Právě ty podporují nejen dovednost čtenému textu porozumět, ale stimulují i následnou debatu vedoucí k dalšímu rozvoji jazyka. K rozšiřování slovní zásoby slouží také výkladový slovníček. Ke každé čítance navíc patří i pracovní listy, které navazují na text a využívají jeho obsahu k opakování různých gramatických a lexikálních jevů. Každá čítanka obsahuje také metodickou část, která je určena pro dospělé vzdělavatele a vysvětluje, jak lze rozvoj čtenářské dovednosti i čtení s porozuměním podporovat.

Pro pilotní spolupráci na prvním textu si Moje česká škola vybrala Ústav českého jazyka a komunikace FF UK v Praze, konkrétně studenty semináře Didaktika vyučování českého jazyka pod vedením Mgr. Kateřiny Šormové, Ph.D. Studenti měli možnost v rámci svých závěrečných prací odevzdat návrhy čítankových textů, a to na různá témata. Odborníkům z Mojí české školy se nejvíce líbil text od studentky Anny Mrzílkové zpracovávající Pověst o Horymírovi a Šemíkovi, s tím pak pracovali jako s předlohou, která byla dále vhodně upravena.

V průběhu tvorby byla čítanka podrobena také detailnímu zkoumání i ze strany dětí v zahraničí, konkrétně v České a slovenské škole Okénko v Londýně, pod vedením Jany Nahodilové, MPhil. „Je skvělé, když se může pracovní materiál vyzkoušet přímo v terénu s dětmi, pro které je určen. Dostali jsme od dětí cennou zpětnou vazbu a víme, jak na jednotlivé části reagují. V první části se snažíme vzbudit v dětech zájem o text, v druhé části děti dostávají úkoly, aby četly s porozuměním a zároveň si spojovaly svoje zážitky s textem, a ve třetí části děti reflektují přečtené a zpracovávají text do jiných forem,“ říká Jana Nahodilová.

Čítanky jsou určeny pro děti od začínajících po samostatné čtenáře (od 5 do 15 let), postupně budou k dispozici ve stupních 1–4, a mohou je využít učitelé na procvičování čtení ve škole, rodiče na čtení doma nebo děti na samostatné čtení. Grafiky se opět zhostila dvorní grafička spolku Moje česká škola, Mgr. Eliška Karešová.

Více informací o projektu Moje česká škola najdete na stránkách: www.mojeceskaskola.cz. Odkaz na text čítanky, pracovní list a metodiku najdete zde: https://www.mojeceskaskola.cz/citanky.

Bližší informace v přiložené tiskové zprávě.Tisková zpráva (DOCX, 43 KB)

.