Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nad tématem rumunského Banátu v r. 2020

 

U příležitosti návštěvy předsedy české sekce Demokratického svazu Slováků a Čechů Štefana Boudy v Praze se 17. ledna na MZV uskutečnila informační a koordinační schůzka k tematice podpory rozvoje Banátu v r. 2020.
 

Setkání se uskutečnilo pod patronací zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti Jiřího Krátkého a zúčastnili se jej Štefan Bouda, předseda české sekce Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku, a Štěpán Slaný a Jan Duben za pořadatele letního hudebního festival Banát. Jednání se nemohl zúčastnit Ivo Dokoupil, koordinátor banátských projektů Člověka v tísni, který v těchto dnech propagoval Banát na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně.  

Na setkání byly probírány tři tematické okruhy:

  • Organizace a koordinace činností v roce 2020 při přípravě srpnového hudebního festivalu Banát

  • Spolupráce mezi místními subjekty při rozvoji podpůrných a rozvojových aktivit v Banátu v roce 2020

  • Stanovení a rozdělení praktických úkolů směřujících k implementaci závěrů z operativní studie MZV k Banátu, vypracované v minulém roce z podnětu ministra zahraničí

Úvod jednání patřil informacím Štefana Boudy a Štěpána Slaného o přípravách letošního kulturního programu letních slavností v Banátu z pohledu jednotlivých místních subjektů a organizací. Tyto slavnosti se v minulosti staly hlavním motorem cestovního ruchu a skrze cestovní ruch (z 90% stále ryze český) i klíčovým impulsem pro rozvoj regionu. Cílem je, aby se trend navracejících se českých turistů do oblasti dále udržoval a rozšiřoval.

Štefan Bouda vyjádřil zájem krajanů z jednotlivých obcí na větším teritoriálním dosahu letního hudebního festivalu Banát i do dalších vesnic a také na jeho letošním propojení s doposud odděleně pořádaným tradičním folklórním festivalem v Banátu. Důvodem je větší inkluzivní propojení místních mladých Čechů s českým publikem během festivalu. Další náměty se týkaly rozšíření doprovodných aktivit, které by rovněž přiblížily českou kultury v místě návštěvníkům festivalu.

Š. Bouda rovněž informoval o aktuálním stavu vytváření funkční platformy sdílených podnikatelských aktivit v místě, která by se měla stát jádrem pro rozvoj činností v celé oblasti. Dále se krátce zmínil o střídání dvou učitelů českého jazyka vyslaných ke krajanské komunitě, které připadá na letošní rok.  Zachování výuky českého jazyka je klíčovým zájmem místních. (Časopis českých škol v Banátu okénko (PDF, 4 MB))

Jiří Krátký se vrátil k výsledkům studie zpracované v minulém roce a představil kalendář činností všech subjektů pro rok 2020, jehož cílem je převedení závěrů studie do implementační fáze. Štefan Bouda již v této věci zaslal zvláštnímu zmocněnci první náměty a další přislíbil identifikovat v následujících týdnech. Ke stejnému kroku se zavázali Štěpán Slaný a Jan Duben, kteří kromě toho, že jsou organizátory festivalu, jsou také hybateli místního rozvoje. V roce 2019 např. přivezli z ČR do Eibenthalu (Tisové údolí) první popelářský vůz, který má přispět k třídění odpadu v místě, a odlehčit tak ekologickému zatížení zpracování komunálního odpadu. To je ale jen jeden konkrétní příklad příspěvku. Cílem společné práce je navrátit rozvoji regionu takovou dynamiku, která by motivovala mladé obyvatele, aby v regionu zůstávali žít (tj. najít pracovní uplatnění a příznivé podmínky k životu).

Z jednání vyplynuly následující tři závěry: Pro úspěšný postup při implementaci závěrů studie je bezpodmínečná spolupráce a zapojení všech participujících subjektů, termínové plnění harmonogramu rozdělených úkolů (jejich průběžný update a audit je toho nezbytnou součástí). Cílem první fáze je získat podklad - seznam konkrétních potřeb a tyto potřeby zasadit do kontextu závěrů zmíněné studie. Na začátku jara chce MZV prezentovat potřeby Banátu ostatním resortům v rámci meziresortní komise pro krajany. Tento koncept horizontální pomoci vyšel z iniciativy ministra zahraničí Tomáše Petříčka v loňském roce a v návaznosti na závěry studie. Příští schůzka se uskuteční v březnu v Praze.

V předvečer této schůzky byl pan Štefan Bouda přijat rovněž státním tajemníkem MZV ČR Miloslavem Staškem, aby ho seznámil s aktuální situací Čechů v rumunském Banátu.

Téma problematiky rumunského Banátu se dostává čím dál častěji do veřejného prostoru a českého povědomí. O alternativních možnostech, jak pomoci zachránit českou identitu v oblasti Dunaje hovoří např. článek M. Švehly v prosincovém čísle časopisu Respekt 1000 km na chalupu.

Setkání k Banátu

Setkání k Banátu

 

 

.