Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva krajanských škol a spolků ve Velké Británii

 

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti navštívil společně s delegací Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu P ČR vedené jejím předsedou Tomášem Czernínem a delegací ministerstva školství vedenou náměstkyní ministra Danou Prudíkovou hlavní krajanské školy a spolky ve Velké Británii a univerzity na kterých působí vyslaní lektoři českého jazyka.
 

Ve dnech 7.-13. června 2019 navštívila česká delegace složená ze zástupců Senátu PČR, ministerstva zahraničních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české školy a spolky v Londýně, Manchesteru, Shefieldu, Leedsu, Glasgow a Edinburgu.

Cílem britské cesty bylo především ujistit české občany žijící ve Velké Británii nejen o stálé pozornosti českého státu jejich specifické situaci ve spojení s probíhajícími jednáními o Brexitu, ale také především povzbudit v jejich celospolečensky práci ty naše aktivní občany, kteří se jako dobrovolníci v českých spolcích, školách a školičkách nad rámec svých soukromých povinností věnují o sobotách výuce a organizaci českých škol v UK, případně organizaci jiných českých kulturních a jiných spolků.

Kromě oficiálního setkání se zástupci britských českých škol v celé Velké Británii sdružených v Asociaci českých a slovenských škol v UK, ke kterému došlo hned první den 7. června v Londýně, navštívila delegace v následujících dnech přímo také sobotní výuku v londýnské České škole bez hranic, do které chodí kolem dvou set českých dětí ve věku od dvou let až patnácti let, tj. do deváté třídy. Delegace měla možnost ve škole vidět skutečně kvalitní moderní výuku českého jazyka a českých reálií, stejně jako vlastními silami vytvořené autentické učebnice, které v neuvěřitelné kvalitě dávají žákům v zestručněné formě ideální znalostní přehled o české kultuře a historii naší země. Zajímavé je, že mezi učiteli i několik učitelů z řad mužů. Zvláštní zmocněnec několikrát vzdal hold dosažené úrovni této úrovni kulturní, administrativní i odborné dobrovolnické práce.

Kromě české školy navštívila delegace rovněž některé tradiční české kulturní organizace v Londýně. Jako například charitativní centrum londýnského Velehradu, které je zastřešující adresou pro celou řadu českých krajanských organizací a spolků, mezi které patří např. The Friends of Czech Herritage, The Dvořák Society for Czech and Slovak Music, Society nebo Nadace Emmy Destinové, londýnská Společnost pro vědy a umění atd. Činnost těchto organizací většinou vychází z dlouhé tradice a zaměřuje se například na podporu mladých českých talentů, vydávání tisku, a obecně na udržení povědomí obyvatel Londýna o vysoké úrovni české kultury ve Velké Británii (formou přestavování i britskému publiku zajímavých osobností z řad českých umělců). Příjemným zjištěním bylo, že ač je řada z těchto krajanů, patřících především do generace Čechů, kteří opustili vlast v roce 1968, již v Londýně plně integrována, udržuje si nejen svůj zájem o dění v ČR, ale do ČR také velmi často jezdí na kratší či delší období roku.

Při pokračování cesty do severní části Velké Británie navštěvovala delegace kromě jednání se zástupci českých škol a krajanských spolků také univerzity, ve kterých se vyučuje čeština a je zájem, aby tyto možnosti studia češtiny v zahraničí byly zachovány i do budoucna. Jedná se o univerzity v Sheffieldu a v Glasgow.

Množství zajímavých nápadů přineslo rovně setkání s učitelkami české školy a obecně s krajany v Manchesteru. Velký obdiv při cestě patřil dobrovolnickému nasazení a práci dobrovolníků Komenského školy v Leedsu, který supluje z velké části ve městě chybějící a potřebnou praxi sociálního poradenství méně majetným českým rodinám s dětmi. Česká škola v Edinburghu, která ve svém vedení velmi dobře propojuje spolupráci s Edinburskou univerzitou, si zaslouží další velkou pozornost, a to nejen za propojení práce mezi výukou v české škole a na univerzitě, ale především i vzhledem k plánované expanzi úspěšně se rozvíjející Edinburské školy do sousedního velkého města Glasgow.

V neposlední řadě je třeba říci, že úspěšně se rozvíjející projekty českých krajanů v zahraničí by nebyly stejně úspěšné bez aktivní podpory činnosti krajanů ze strany našich honorárních konzulátů a konzulátů. Další vylepšení propojení komunikace při organizování činnosti mezi českými školami, konzuláty a honorárními konzuláty a oddělením zvláštního zmocněnce v Praze bylo dalším tématem ve vystoupeních i rozhovorech zvláštního zmocněnce při jednotlivých setkáních.     

česká škola bez hranic

česká škola bez hranic

folklórní představení

folklórní představení

česká škola Edinburgh

česká škola Edinburgh

česká škola bez hranic

česká škola bez hranic

.